Et ERA-NET har som formål å samordne forskningsprogammer og -aktiviteter i ulike land for å unngå overlapp mellom forskning som utføres i regi av nasjonale programmer i Europa. Nå i januar kommer den første utlysningen av forskningsmidler fra ERA-CVD, det nyoppstartede ERA-nettet innen hjerte- og karsykdom. Fra Norge bidrar både Forskningsrådet og Nasjonalforeningen for folkehelsen med midler til forskningsprosjekter utlyst av ERA-nettet, og de norske midlene vil kun komme norske forskere til gode.

Les mer om ERA-CVD-utlysningen og krav til søknaden her: Utlysning av forskningsmidler fra ERA-CVD (forhåndsvarsel)

UNIKARD ønsker å støtte norske forskningssentre i prosessen med å søke på midler fra ERA-CVD. I den forbindelse lyser vi nå ut posisjoneringsmidler på inntil 4×50 000 NOK i forkant av ERA-CVDs store multinasjonale utlysning. Målet med midlene å stimulere norske forskere til å ta initiativ til internasjonale samarbeidsprosjekter innen forskning på hjertesvikt som beskrevet i forhåndsvarselet fra ERA-CVD. Last ned og les hele utlysningsteksten via lenka nedenfor, og bruk søknadsmalen for å søke på stipendet.

Utlysning posisjoneringsmidler ERA-CVD
Søknadsmal

Announcement and application form in English:

Announcement ahead of ERA-CVD
Application form

Leave a reply