I 2011 lanserte vi nettsiden UNIKARD.org, og nå har vi funnet tiden moden for å lansere en nasjonal hjerte- og karblogg. Her vil forskere ukentlig presentere nyheter fra sin forskning. Om en er interessert i å gå mer i dybden kan en gjerne lese videre i artiklene det vises til.