NB! Vi har fortsatt noen ledige plasser. Påmelding sendes til anders.revdal@ntnu.no

The UNIKARD symposium will be held in English. Click this link to read information about the seminar in English.

I Norge finnes det forskerskoler som MedIm og Norheart, men de retter seg i stor grad mot PhD-studenter, og har ikke primært fokus på infrastruktur. UNIKARD tror en litt mer senior gruppe av forskere innen hjerte- og karsykdom vil ha mest å vinne på å utnytte eksisterende tilbud om infrastruktur i sin forskning.

– Jeg tror det er stor mangel på kunnskap om dette emnet, og dermed et tilsvarende stort udekket behov, sier prosjektkoordinator Charlotte Björk Ingul.

Symposiet innledes med grundig informasjon om tilgjengelig nasjonal og europeisk infrastruktur. Videre blir registerforskning et sentralt tema, og blant foredragsholderne er Ole Fröbert fra Universitetssykehuset i Örebro. Den svenske professoren og kardiologen skal fortelle om hvordan forskere kan benytte nasjonale helseregistre i randomisterte studier.

Seminaret vil bli holdt på engelsk. Det er kostnadsfritt og UNIKARD dekker reiseutgifter for inntil 1.500 kroner pr. deltaker.

Fullstendig program for seminaret finner du her.

Påmelding sendes til anders.revdal@ntnu.no innen 6. november.

Leave a reply