UNIKARD har siden 2010 blitt finansiert av Norges Forskningsråd og Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU, med planlagt avslutning i 2015. Nå har vi fått den svært gledelige nyheten om at Samarbeidsorganet tildeler UNIKARD midler som sikrer at prosjektet kan videreføres i ytterligere fem år.

Dette har UNIKARD oppnådd

  • UNIKARD er et nasjonalt kompetansesenter hvor forskningskoordinator får forespørsler om internasjonale samarbeidsprosjekter og norsk deltakelse, og i tillegg gir ekspertuttalelser på forespørsel fra Norges forskningsråd og andre aktører.
  • UNIKARD har stimulert fagfelt innen hjerte- og karforskning som tidligere aldri samarbeidet internasjonalt (karkirugi, thoraxkirurgi), i tillegg til å ha stimulert til tverrfaglige nasjonale samarbeidsprosjekter (for eksempel mellom hjerte- og hjerneforskning)
  • UNIKARD fungerer som et nasjonalt kompetansesenter for media og andre interesseorganisasjoner
  • UNIKARD satser på forskere fra postdoc-nivå, og gir råd og hjelp i forbindelse med søknader, i tillegg til økonomisk støtte til kompetanseheving
  • UNIKARD videreformidler nå norsk hjerte- og karforskning på et nasjonalt overgripende nivå som aldri har vært gjort tidligere via Hjertebloggen, som har omtrent 5.000 sidevisninger hver måned
  • UNIKARD er nå i en viktig fase da arbeidet skal utvides til å få gjennomslag hos politikere og andre beslutningstakere via white paper, blogger og media for å påvirke til økte forskningsmidler til hjerte- og karforskning

UNIKARDs ambisjon på sikt er å være den viktigeste kilden til aktuell norsk hjerte- og karforskning, stimulere til flere internasjonale og nasjonale samarbeidsstudier, øke antallet forskere innen hjerte- og karsykdom i Norge, styrke kompetansen innad i og samarbeidet mellom ulike forskningsmiljøer, og å øke bevisstheten på viktigheten av hjerte- og karforskning blant myndigheter og beslutningstakere. UNIKARD kommer å inneha en unik kompetanse innenfor hjerte- og karforskning i Norge.

Leave a reply