Unge slagpasienter svarer riktig om hjerte- og karsykdom i nær familie

Spørreskjema om foreldrenes sykdomshistorie viste seg å være et godt mål på den arvelige risikoen for hjerte- og karsykdom blant unge som nettopp har hatt hjerneslag.