I 2012 og 2013 undersøkte forskere ved Oslo universitetssykehus insulinfølsomheten og en rekke andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos 100 menn. Mennene hadde tidligere deltatt i fem ulike studier ved sykehuset på 1990-tallet, og målingene av risikofaktorer fra disse studiene ble brukt til å undersøke om det var mulig å forutsi insulinfølsomheten til mennene 17 år senere, da de var rundt 40 år gamle. 49 av deltakerne opplyste at minst én av foreldrene eller søsknene hadde høyt blodtrykk, og sammen med høye nivåer av triglyserider i ung alder var dette den eneste faktoren som signifikant og uavhengig kunne forutsi redusert insulinfølsomhet hos mennene. Det var derfor ingen sammenheng mellom målinger av insulinfølsomhet i ung alder og tilsvarende målinger i 40-årsalderen, noe som tyder på at insulinfølsomheten ikke er stabil over lengre tid.

Les også: Mer magefett hos unge menn med diabetes i familien

Videre viste studien at de 20 mennene som hadde diabetes i familien hadde dårligere insulinfølsomhet enn menn uten diabetes i familien på oppfølgingstidspunktet, men ikke i ung alder. Ettersom det gjaldt såpass få av deltakerne kunne ikke forskerne gjennomføre analyser der de justerte for andre faktorer, men i ikke-justerte analyser var både familiehistorie med høyt blodtrykk, høy BMIøkt midjemål og høye nivåer av LDL-kolesterol signifikant assosiert med framtidig insulinfølsomhet i denne undergruppen av mennene. Blant de 80 mennene uten diabetes i familien var ingen av målene fra baseline-undersøkelsene egnet til å forutsi framtidig insulinrespons.

Les også: Blodtrykk i ung alder kan forutsi skjult hypertensjon senere i livet

Insulinfølsomhet reflekterer kroppens evne til å ta opp glukose fra blodet, og svekket insulinfølsomhet kan på sikt medføre kronisk forhøyet blodsukker og dermed økt risiko for type 2-diabetes. Forskerne mener funnene deres antyder at menn med diabetes i familien først utvikler en forverret risikoprofil for hjerte- og karsykdom, som først senere manifesterer seg som svekket insulinfølsomhet. Studien kan ikke si noe om dette primært skyldes genetiske faktorer eller at familiemedlemmer gjerne har felles livsstil som kan disponere for sykdom, men indikerer uansett at personer med diabetes eller høyt blodtrykk i familien bør følges opp  selv om de har normal insulinfølsomhet i ung alder.

Leave a reply