2002 markerte starten på en årlig nedgang på 2 % i hjerteinfarktraten i Norge for både menn og kvinner, en nedgang som vedvarte fram til studieperioden sluttet i 2009. Imidlertid ble denne nedgangen bare observert blant eldre, mens yngre – spesielt kvinner – ikke opplevde den samme positive trenden. I videointervjuet over gir postdoktor Gerhard Sulo noen mulige forklaringer på funnene han har gjort.

– Vanligvis henger hjerteinfarktraten sammen med byrden av risikofaktorer i befolkningen. Andre studier viser at det har vært en økning i risikofaktorer som røyking, fysisk inaktivitet og fedme blant yngre, og spesielt yngre kvinner. Dette er sannsynligvis med på å forklare hvorfor trendene er mindre positive blant yngre voksne enn i resten av befolkningen.

Les mer: Færre eldre får hjerteinfarkt

Også den økte forekomsten av diabetes og KOLS blant yngre kan være med på å forklare trendene. Snusbruken blant yngre kan også spille en rolle. Blant eldre har det derimot vært en nedgang i røyking, høyt blodtrykk og høye kolesterolverdier, noe som ifølge Sulo trolig har bidratt til den positive utviklingen i denne delen av befolkningen.

Les mer i Dagens Medisin: – Vi ble overrasket over at nedgangen i antall hjerteinfarkt ikke gjelder de yngste aldersgruppene også

Kvinnehjerter2

Andre studier fra CVDNOR:

Lavt utdannede får fortsatt oftere hjerteinfarkt
Færre fødes med hjertefeil
Fett i blodet er farligst for kvinner
Ett hjerteinfarkt hvert 41. minutt

Leave a reply