Det er bare blant personer som er 45 år eller eldre risikoen for å få hjerteinfarkt har blitt redusert i Norge de siste årene. Blant personer med etablert koronarsykdom kan sunt kosthold, fysisk aktivitet, normal kroppsvekt og røykeslutt bidra til å redusere risikoen for nye hjerte- og karrelaterte hendelser. Nå indikerer en ny studie fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen at viljen til livsstilsendringer er stor blant unge voksne som har etablert koronarsykdom.

Les mer: Hvorfor rammes unge kvinner av hjerteinfarkt?

Forskerne benyttet data fra mer enn 22.000 40–49 år gamle hordalendinger som deltok i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) mellom 1997 og 1999. 175 av dem oppgav hjerteinfarkt eller hjertekrampe, og et stort flertall av disse rapporterte at de hadde prøvd å endre til en sunnere livsstil i løpet av det siste året – ved å slutte å røyke, spise sunnere og/eller trene mer. Dermed var sannsynligheten om lag tre ganger høyere for å ha forsøkt livsstilsendringer enn blant deltakerne uten etablert koronarsykdom.

Det var imidlertid ingen sammenheng mellom koronarsykdom og forventninger om å klare å forbedre livsstil i løpet av de nærmeste fem årene. Resultatene viser ifølge forskerne viktigheten av at sykepleiere og andre i helsevesenet oppmuntrer hjertepasienter og gir dem selvtillit til å gjennomføre og opprettholde de positive livsstilsendringene de har forsøkt å gjøre.

Leave a reply