Type hjerneslag varierer med alderen, og blant unge som rammes av iskemisk hjerneslag har bare en brøkdel den typen som defineres av åreforkalkning i store arterier. I Norwegian Stroke in the Young Study har forskere i Bergen undersøkt halspulsåren til deltakerne ved hjelp av ultralyd, og en nylig publisert artikkel fra prosjektet viser at åreforkalkning er vanlig også blant de som har to andre typer hjerneslag ut fra de mye brukte TOAST-kriteriene.

– Vi fant åreforkalkning av halspulsåren også blant de pasientene som hadde fått slag på grunn av blokkering av mindre blodårer, og i de tilfellene vi ikke kunne avdekke en spesifikk årsak til slaget. Disse to gruppene utgjorde mer enn halvparten av alle pasientene, forteller førsteforfatter Annette Fromm som er nevrolog og forsker ved Haukeland universitetssykehus.

Analysene baserer seg på ultralydundersøkelser av tykkelsen av de innerste lagene av halspulsåren, intima-media-tykkelsen. Data fra 150 slagpasienter mellom 15 og 60 år ble sammenlignet med tilsvarende målinger av 84 friske kontrollpersoner. Det var hos de middelaldrende pasientene over 45 år med disse to typene hjerneslag forskerne påviste åreforkalkning, mens de yngste pasientene ikke hadde større intima-media-tykkelse enn de friske kontrollpersonene.

Flere kan ha behov for kolesterolsenkende medisiner

Det ble ikke ble påvist åreforkalkning hos pasientene som var rammet av en blodpropp som ble transportert fra hjertet til hjernen (kardioembolisme), og heller ikke hos de som fikk hjerneslag av andre navngitte årsaker, som for eksempel rift i en blodåre (disseksjon). Risikoen for å rammes av et nytt hjerneslag er høyest for pasienter som har åreforkalkning i store arterier, og funnene fra denne studien kan bidra til bedre forebygging av nye hjerneslag.

– Vi anbefaler ultralydundersøkelse av halspulsåren til alle slagpasienter uavhengig av årsak. Dette vil tilpasse den videre forebyggende behandlingen bedre ut fra den enkelte pasients behov. En tidligere studie viser at unge som rammes av iskemisk hjerneslag av ukjent årsak har bedre prognose når de behandles med kolesterolsenkende legemidler, som også stabiliserer blodåreforkalkning, og funnene våre kan være en indikasjon på at effekten skyldes at mange av dem har åreforkalkning i halspulsåren, sier Fromm.

Les mer om NOR-SYS og andre resultater fra prosjektet.

Leave a reply