Tirsdag 24. april disputerer Gisle Langslet for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Kolesterolsenkende medisiner er trygge og effektive for barn med arvelig høyt kolesterol.
  2. Statiner reverserer økt tykkelse på blodåreveggen i halsen hos barn med slik familiær hyperkolesterolemi.
  3. Både blant barn og unge voksne med familiær hyperkolesterolemi er det mange som ikke får tilstrekkelig behandling.

KORT OPPSUMMERING:

(1/4) To års behandling med kolsterolsenkende rosuvastatin senket nivåene av LDL-kolesterol med inntil 45 % hos barn og unge med familiær hyperkolesterolemi. Sykdommen skyldes en arvelig genfeil som gjør at kolesterol hoper seg opp i blodet, og uten behandling gir den høy risiko for hjerte- og karsykdom i voksen alder. Statinbehandlingen viste seg å være trygg for barna, og påvirket verken vekst eller pubertet.

Studien inkluderer 197 barn mellom 6 og 17 år fra Nederland, Norge, Canada, USA og Belgia. Det viste seg at blodåreveggene i halsen i utgangspunktet var tykkere hos disse barna enn hos 65 søsken som ikke hadde familiær hyperkolesterolemi, et tegn på økt kolesterolavleiring. Etter at de syke barna hadde blitt behandlet med rosuvastatin i to år var ikke lenger åreveggene deres tykkere enn hos søsknene.

(3) I en annen av studiene viser Langslet og medarbeidere at også atorvastatin er et trygt og effektivt kolesterolsenkende legemiddel for barn med familiær hyperkolesterolemi. Studien er gjennomført sammen med forskere fra USA og Hellas, og inkluderer 272 6–15 år gamle barn og unge med sykdommen.

Etter tre års behandling hadde LDL-kolesterolet sunket med gjennomsnittlig 44 % hos de yngste barna og 40 % hos de eldste. Behandlingen påvirket ikke vekst eller modning, og bare 2 % av barna avsluttet behandlingen på grunn av bivirkninger.

(2) På tross av den gode effekten og sterke anbefalinger, tyder de to siste artiklene i doktorgraden på at mange unge med arvelig høyt kolesterol slutter å bruke statiner. I den ene ble 67 unge voksne fulgt opp  i snitt ti år etter at de hadde deltatt i en studie der de begynte med statinbehandling. 28 % av deltakerne hadde avsluttet behandlingen.

De som ikke brukte statiner hadde langt høyere nivåer av LDL-kolesterol enn de som fortsatt brukte kolesterolsenkende legemidler, men bare 9 % av deltakerne totalt sett hadde kolesterolnivåer som tilfredsstilte behandlingsmålet på maksimalt 2,5 mmol/l. Nivåene var lavere hos de som hadde blitt fulgt opp i løpet av de siste to årene, noe som understreker hvor viktig det er at unge med familiær hyperkolesterolemi får jevnlig oppfølging.

(5) Videre er det bare litt over halvparten av norske barn med bekreftet familiær hyperkolesterolemi som bruker kolesterolsenkende medisiner. 302 barn under 18 år som ble fulgt opp ved Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus var med i studien. Under halvparten hadde nådd behandlingsmålet for LDL-kolesterol ved den siste oppfølgingsundersøkelsen, og blant de som ikke brukte kolesterolmedisiner hadde bare 22 % anbefalte verdier.

For å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom senere i livet anbefales barn helt ned i 8–10-årsalderen å bruke kolesterolsenkende medisiner dersom de har arvelig høyt kolesterol, men gjennomsnittlig startalder for de som brukte medisiner var 12,5 år i denne studien.

Leave a reply