For å kunne bruke MR til å måle hvordan ulike deler av venstre hjertekammer trekker seg sammen, er man avhengig av å dele MR-bildene av hjertekammeret inn i områder, eller segmenter. Dette kan gjøres manuelt, men det tar lang tid og er ofte vanskelig. Ved hjelp av en ny og enkel semiautomatisk metode reduserte forskere ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning gjennomsnittstiden for segmentering med mer enn 20 ganger.

– Det var også svært godt samsvar mellom resultatene fra den manuelle og semiautomatiske metoden. Variasjonen mellom segmentering gjort av to forskjellige personer var dessuten betydelig mindre med den semiautomatiske metoden, sier forsker Emil Espe, som har hatt hovedansvaret for å utvikle metoden som nå presenteres i en ny tidsskriftartikkel.

Den nye metoden baserer seg på manuell analyse av kun to MR-bilder fra ulike tidspunkter av hjertesyklusen, fortrinnsvis når hjertet er maksimalt fylt opp med blod umiddelbart før en kontraksjon innledes og helt på slutten av kontraksjonen når hjertet er maksimalt tømt for blod. I motsetning til andre delvis automatiske metoder på feltet, er ikke denne metoden avhengig av forhåndskunnskap eller antakelser om hjertets anatomi. Dermed kan den også benyttes på syke hjerter, som for eksempel etter et hjerteinfarkt.

Videoblogg: Emil Espe fullførte sin doktorgrad i 2014. I denne videoen fra 2013 beskriver han doktorgradsprosjektet sitt nærmere.

 

Leave a reply