Hjärtrapporten 2011 – En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Publisert: - Postet i: Uncategorized

Hjärtrapporten 2011 visar bland annat att 68 procent av dem som drabbas av plötsligt hjärtstopp får hjärt-lungräddning innan ambulansen kommer. Det är en avsevärd ökning sedan 1992 då andelen var 40 procent. Samtidigt misslyckas samtliga landsting i landet med att uppfylla kraven för rekommenderad tid för kärlöppnande behandling vid större hjärtinfarkter.

Les hele artikkelen

Hjerte-karregisteret

Publisert: - Postet i: Uncategorized

Stortinget vedtok i mars 2010 å opprette et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, Hjerte-karregisteret. Formålet med registeret er å bidra til kunnskap om forekomst og behandling av hjerte- og karsykdom i befolkningen. Slik kunnskap skal gi bedre grunnlag for kvalitetssikring og styring av helsetjenesten, og for forskning på årsaker til hjerte- og karsykdom.

Les hele artikkelen