Ved koronar-bypass-operasjoner ledes blodet utenom de blodårene som skal behandles under operasjonen, via en såkalt graft. Dersom det er blokkeringer i denne graften vil imidlertid hjertefunksjonen svekkes, noe som understreker viktigheten av å oppdage slike regionale blokkeringer underveis i en operasjon. Vanlig hjerteultralyd kan gjøre denne jobben, men er tidkrevende og upraktisk i rutinemessige kliniske settinger.

Forskere ved Innovasjonssenteret ved Oslo universitetssykehus har utviklet en ultralydsensor som kan festes til epikardiet, det ytterste laget av hjerteveggen. Denne har tidligere vist seg overlegen blant annet EKG når det gjelder å overvåke kontraksjonene i hjerteveggen, og nå ønsket forskerne å se om transduceren var egnet til å oppdage regionale blokkeringer i kransårene i hjertet under en koronar-bypass-operasjon.

Eksperimentene ble gjort på 10 griser. Blodflyten gjennom en av kransårene ble gradvis redusert til 75 %, 50 % og 25 %, 18 minutter på hvert nivå. Det viste seg at miniatyr-ultralydsensorene kunne oppfatte og presist beregne graden av svekket hjertefunksjon, selv ved den laveste graden av blokkering. Svekkelsene korrelerte dessuten sterkt med graden av oksygenmangel i hjertet, målt ved hjelp av laktatkonsentrasjoner.

Forskerne konkluderer med at den lille ultralydsensoren har stort potensial til å oppdage blokkeringer og graftsvikt som fører til oksygenmangel og svekket hjertefunksjon. Dermed kan utstyret bidra til å forbedre overvåkingen av hjertekirurgipasienter både under og etter operasjonen.

Les også: CO2-sensor oppdager oksygenmangel under hjerteoperasjon
Les også: Norsk sensor kan redusere risikoen ved hjertekirurgi
Les også: 3D-sensor kan forenkle overvåking av hjertefunksjonen

Leave a reply