Ultralyd forutsier utfall umiddelbart etter innsetting av ny hjerteklaff

TAVI er en nokså ny teknikk for å sette inn en ny aortaklaff for aortastenosepasienter hvor risikoen ved åpen hjertekirurgi anses å være for høy. Nå viser det seg at man kan forutsi hvordan det kommer til å gå med pasientene ut fra hvordan sammentrekningshastigheten til hjertet endrer seg rett etter inngrepet.