Studier gjort ved Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Sørlandet, Arendal, med pasienter hvor man mistenker hjerteinfarkt, viser at ved bruk av ultralyd så kan man raskere fastslå alvorlighetsgraden av et hjerteinfarkt. Den nye ultralydmetoden Strain måler sammentrekning av hjertets muskulatur og var mer følsom enn konvensjonell hjerteultralyd. I tillegg kan strainmetoden automatiseres og dermed gjøres enda raskere og enklere.

Les mer her:

Editorial Heart kopi

Bjørnar Heart kopi

http://heart.bmj.com/content/96/19/1550.full.pdf+html