Strain – et mål på bevegelse og deformasjon i hjertemuskelveggen – måles ved hjelp av ultralyd og sier noe om hjertefunksjonen. Hos friske vil strain øke gradvis fra cellelagene som kler overflaten av hjertet (epikard) til lagene som kler innsiden av hjertekamrene (endokard), men denne gradienten er ikke til stede ved aortastenose.

Ved aortastenose er åpningen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren forkalket, noe som blant annet gir økt trykk i hjertet og gjør hjerteveggen tykkere og stivere. Forskerne benyttet vevs-Doppler-ultralyd for å undersøke strain i fibrene i de indre, midtre og ytre lagene av hjerteveggen i venstre kammer hos 38 pasienter med mild aortastenose og 46 pasienter med mer alvorlig sykdom. Det viste seg at strain var lavere i epikard enn i de to øvrige lagene, og at pasienter med alvorlig sykdom hadde lavere strain i det midtre og indre laget sammenlignet med pasienter med mild sykdom.

Alvorlighetsgraden av aortastenose var sammen med høyt blodtrykk uavhengige bestemmelsesfaktorer for graden av strain i det midtre laget av hjerteveggen, mens sykdomsgraden var den eneste uavhengige bestemmelsesfaktoren i det indre laget. Kjønn og koronarsykdom var blant parameterne som ikke var uavhengig forbundet med strain i noen av de tre lagene av hjerteveggen i denne populasjonen uten tidligere hjerteinfarkt og med overveiende normal ejeksjonsfraksjon. Funnene viser at graden av innsnevring i aorta har betydning for bevegelsene og deformasjonen av de innerste lagene av hjerteveggen.

Leave a reply