Er ulempene etter fedmekirurgi større enn fordelene?

Mens nyhetsmediene fokuserer på at en fedmeoperasjon kan gi flere komplikasjoner og mentale problemer enn livsstilsbehandling, hevder tilbydere av fedmekirurgi at den samme studien bekrefter at en operasjon er den mest effektive behandlingsmetoden.