Bra med hyppige livredningskurs

Kardiologiske sykepleiere og annet helsepersonell er bedre på hjerte- og lungeredning dersom de gjennomfører minst ett kurs i året. De som tilbys kurs på arbeidsplassen gjennomførte også testen bedre enn de som ikke kurses på jobb, ifølge en studie fra Haukeland universitetssjukehus.

Intervalltrening kan gi større nydanning av blodårer hos hjertetransplanterte enn trening med moderat intensitet. Det kan kanskje forklare hvorfor treningsformen er mer effektiv hos denne gruppa pasienter, slik Marianne Yardley nylig viste i sitt doktorgradsarbeid. Den nye studien inngår også i dette arbeidet, og har sett på betennelsesmarkører som er involvert i blant annet nydanning av blodårer og blodlevring før, under og rett etter ei treningsøkt. Alle de 14 pasientene gjennomførte både ei intervalltreningsøkt og ei treningsøkt med moderat intensitet i tilfeldig rekkefølge. Begge treningsformene induserte en betennelsesrespons, men denne var størst ved intensiv 4×4-intervalltrening.

Hvilke diabetespasienter utvikler hjertesvikt?

Diabetisk kardiomyopati er betegnelsen på hjertesvikt hos personer med diabetes som ikke har samtidig koronarsykdom. Eldre som har hatt diabetes i mange år og som har dårlig kontrollert blodsukker og nyresvikt er spesielt utsatt. I en ny studie fra Israel utviklet bare 3 % av pasientene med diabetes hjertesvikt de neste sju årene, og risikoen var høyest hos de eldste pasientene med det høyeste langtidsblodsukkeret, høyt blodtrykk og forstørret venstre forkammer. Etablert koronar hjertesykdom var derimot ikke en av prediktorene, og i en kommentarartikkel i siste nummer av Cardiology diskuterer de erfarne overlegene og professorene Dan Atar og Kristian Folkvord Hansen sammenhengen mellom diabetes og hjertesvikt i lys av funnene fra den nye studien. Konklusjonen deres er klar: Det er behov for mer granskning!

I en annen av ukas artikler går forskere i Tromsø går gjennom viktige fysiologiske prinsipper som styrer diagnostikk og behandling ved dysfunksjonell blodstrøm fra venene, gjennom lungekretsløpet og videre over fra høyre til venstre side av hjertet. Forskere ved Diakonhjemmet har gått gjennom all publisert forskning om aktiviteten til det parasympatiske nervesystemet hos pasienter med leddgikt og spondyloartritt, og konkluderer meta-analysen med at disse pasientene har betennelsesrelaterte, parasympatiske svekkelser som kan gi økt hjerte- og karrisiko.

Leave a reply