Hull i hjertet og hjerteultralyd

Søket vårt etter nye norske forskningsartikler i uke 39 avdekket ikke mer enn tre studier. I den ene beskriver leger ved Haukeland universitetssjukehus en sjelden kasustikk hvor en blodpropp hadde kilt seg fast på vei gjennom et medfødt hull i hjertet. Proppen ble oppdaget hos den yngre kvinnen ved hjelp av hjerteultralyd, og den ble fjernet kirurgisk samtidig som hullet mellom hjertets forkamre ble lukket. Kvinnen hadde brystsmerter og åndenød på grunn av lungeembolisme, men ble symptomfri etter at proppen var fjernet. En blodpropp som går gjennom et hull mellom høyre og venstre forkammer risikerer å ende opp i hjernen og forårsake hjerneslag.

Barn som får lukket et medfødt hull i hjertet er utsatt for væskeopphopning og ødem etter operasjonen. En studie fra Oslo viser nå at disse barna allerede før inngrepet har lavere kolloidosmotisk trykk både i blodbanen og i væsken som ligger utenfor cellene (interstitialvæsken) enn barn uten hjertefeil. Inngrepet senket trykket ytterligere, og gradienten mellom trykket i plasma og interstitalvæsken økte. Økningen var spesielt markant hos de som fikk lukket hjertefeilen kirurgisk, noe som kan forklare hvorfor disse barna er spesielt utsatt for væskeansamling.

I den tredje av ukas studier har ultralydmiljøet i Trondheim utviklet en automatisk algoritme som kan avdekke og utelukke svekkelser i venstre hjertekammer med nokså god nøyaktighet. Metoden egner seg både til å oppdage svekkelser i pumpefunksjonen og i fyllefunksjonen til hjertet, og ble evaluert på mer enn 200 pasienter. Den nye metoden baserer seg på fargevevs-Doppler og målinger av bevegelser i mitralringen.

Leave a reply