Hjertesyke røykere med og uten leddgikt

Hjertepasienter som fortsetter å røyke etter sykehusoppholdet har lavere sosioøkonomisk status enn de som klarer å slutte. Lav sosioøkonomisk status innebærer for eksempel at man er ugift, har lav utdanning og/eller er arbeidsledig. De som hadde røyket lenge før de ble rammet av hjertesykdom hadde også større vanskeligheter med å slutte enn de som hadde røyket i færre år. Dessuten var sannsynligheten lavere for røykeslutt blant pasienter som hadde blitt behandlet for annen koronar hjertesykdom enn et akutt STEMI-hjerteinfarkt. Resultatene stammer fra NOR-COR-studien, som tidligere har slått fast at 60 % av hjertepasientene som røyker før de får hjerteinfarkt eller angina fortsetter å røyke også etter sykehusoppholdet. NOR-COR-studien har fulgt opp mer enn 1100 hjertepasienter i Vestfold og Drammen mellom to måneder og tre år etter at de fikk utblokking (PCI) eller en koronar bypass-operasjon.

Røyking og høyt blodtrykk er de viktigste bidragsyterne til hjerte- og karsykdom hos pasienter med leddgikt, ifølge en ny stor internasjonal studie hvor forskere ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo spiller en av hovedrollene. Studien inkludert mer enn 5600 leddgiktpasienter fra flere land i en analyse som kartlegger betydningen av hver enkelt av de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom og av faktorer knyttet hovedsakelig til den revmatiske sykdommen. På tredjeplass over de mest innflytelsesrike risikofaktorene kommer høyt totalkolesterol, mens aktiv revmatisk sykdom også hadde relativt stor betydning. Mens 30 % av de hjerte- og karrelaterte hendelsene som oppstod i løpet av oppfølgingsperioden kunne tilskrives leddgikten, kunne halvparten forklares av de tradisjonelle risikofaktorene.

Gravide med svangerskapsforgiftning eller andre blodtrykkskomplikasjoner i svangerskapet har doblet risiko for senere hjerte- og karsykdom og femdoblet risiko for å få høyt blodtrykk. Resultatene fra den nye britiske studien blir kommentert av Bergen-forsker Lisa DeRoo i siste nummer av Paediatric and Perinatal Epidemiology. Studien bekrefter tidligere forskning på området, men DeRoo framhever at forskerne bak den nye studien har kunnet justere analysene for en svært lang rekke faktorer som potensielt kan påvirke sammenhengen mellom blodtrykkskomplikasjoner i svangerskapet og framtidig hjerte- og karsykdom.

Leave a reply