Hardtrening for barnehjerter

Barn med fedme trente seg sprekere på 12 uker, men treningen gjorde dem verken slankere eller førte til reduserte nivåer av klassiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Barnefedmestudien, som er et samarbeid mellom NTNU-forskere og australske forskere og som har blitt beskrevet på Hjertebloggen tidligere, viste videre at intensiv 4×4-intervalltrening var mer effektivt for å bedre den fysiske formen til barna enn moderat trening med jevn intensitet. Imidlertid gikk ingen av de to gruppene med barn som trente mer ned i vekt enn barn som kun fikk kostholdsrådgivning. Treningen påvirket dessuten ikke kolesterolnivåer, blodtrykk, insulinresistens eller betennelse i kroppen.

Norske eksperter kommenterer en ny studie som viser at voksne med høyt kolesterol grunnet familiær hyperkolesterolemi har mellom to og seks ganger høyere risiko for hjerte- og karsykdom enn voksne som får høyt kolesterol på grunn av usunn livsstil. Studien understreker dermed hvordan høye kolesterolnivåer helt fra barndommen av bidrar til å øke risikoen for hjerte- og karsykdom for personer med familiær hyperkolesterolemi.

Livsforlengende utdanning

Høyt utdannede overlever lenger etter et hjerteinfarkt enn lavt utdannede. Samtidig må alle infarktpasienter forvente å leve kortere enn andre personer på samme utdanningsnivå. Studien som nå er publisert inkluderer alle som ble lagt inn på sykehus i Norge med hjerteinfarkt mellom 2008 og 2010. 56,3 % av pasientene som kun hadde grunnskoleutdanning levde fortsatt etter seks års oppfølging, men denne prosentandelen var 65,5 % blant pasienter med høyere utdanning.

Deprimerte slagpasienter

Sukkerstoffet syklodekstrin virker både betennelseshemmende og kan transportere kolesterol ut av blodårer, og en ny NTNU-studie gir ytterligere grunn til å håpe at stoffet kan fungere som en ny type medisin mot åreforkalkning. Studien viser at stoffet kan hindre kolesterolkrystaller fra å skape betennelse gjennom å hemme aktiveringen av det medfødte immunforsvaret vårt. I en annen betennelsesrelatert studie viser forskere i Oslo økte nivåer av CXC-kjemokinligand 16 både hos kvinner med svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning. Høyere nivåer hos kvinnene med svangerskapsdiabetes hang dessuten sammen med dårligere kolesterolprofil fem år senere.

Ytterligere en av ukas mange studier viser kognitive svekkelser hos seks av ti pasienter ett år etter hjerneslag, og at kognitive problemer forbindes med økt sannsynlighet for depresjon. Hjertetransplanterte har på sin side dårligere prognose dersom det påvises økt kalkdannelse ved en CT-undersøkelse av blodårene til det nye hjertet flere år etter transplantasjonen. Og via simulasjonsmodeller har forskere ved Simula Research Laboratory og Center for Cardiological Innovation i Oslo vist at mekanisk induserte endringer i hjertets elektriske aktivitet under spesielle forutsetninger kan være tilstrekkelig til å utløse arytmier.

 

Leave a reply