Nytt nettsted for sviktpasienter

Den nye websiden heartfailurematters.org beskrives som et nytt, unikt undervisningsverktøy for leger, sykepleiere og pasienter med hjertesvikt i en kommentar fra Stavanger-overlege og professor Kenneth Dickstein i siste utgave av European Heart Journal. Nettstedet inneholder praktisk informasjon for pasienter, deres slektninger og forsørgere. Det er hjerteleger, sykepleiere, allmennleger og pasienter selv som har utviklet siden, som blant annet anbefales brukt i de nye retningslinjene til den europeiske hjerteorganisasjonen ESC. Ifølge Dickstein fokuserer siden blant annet på å oppmuntre pasienter til å delta aktivt i sin egen behandlingsstrategi, og gir råd om hvordan man kan leve best mulig med hjertesvikt. Siden er foreløpig ikke tilgjengelig på norsk, men finnes både på engelsk og svensk, og videoen under gir en enkel beskrivelse av nettstedet:

I en annen av ukas artikler kobles verken åreforkalkning eller progresjon av plakkdannelse i halspulsåren til økt risiko for blodpropp i bein eller lunge. Mer enn 10 000 deltakere som hadde fått sjekket halspulsåren for plakk ved én eller flere anledninger i Tromsøundersøkelsen ble inkludert i analysene. 368 av dem ble rammet av venøs blodpropp for første gang i løpet av en ca. ti år lang oppfølgingsperiode.

Fettrik kost og betennelse

Fett i kostholdet har neppe veldig stor betydning for nivåene av markører for betennelse i blodet hos personer med overvekt eller fedme, ifølge en ny oppsummeringsartikkel. Kronisk inflammasjon hos overvektige er trolig en medvirkende årsak til at denne gruppa har økt risiko for hjerte- og karsykdom, og nå har forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus gått gjennom alle nyere randomiserte kontrollerte studier som ser på om fett i kosten påvirker denne betennelsen. Verken meierifett, fett fra vegetabilske oljer eller fett fra nøtter hadde noen større innvirkning på betennelsesmarkørene, men man ser ut til å kunne påvirke nivåene av betennelsesmarkører noe med mer sammensatte dietter.

Forskere i Bergen undersøkte hjertesviktpasienter for 25 ulike antistoffer til reseptorer som uttrykkes i hjerte- og karsystemet, og avdekket en klar sammenheng mellom nivåene av flere antistoffer og ulike biomarkører for hjerteskade og betennelseAnett Hellebø Ottesen fullførte sin doktorgrad om graninproteiner tidligere i år, og følger nå opp med review-artikkel som diskuterer disse proteinenes rolle i sykdomsutviklingen ved hjerte- og karsykdom, med et spesielt fokus på kromogranin A og hjertesvikt. Og nivåene en nyutviklet blodprøve kalt T50 øker markant de første tre månedene etter nyretransplantasjon og deretter forblir stabil det neste året. T50 måler blodets evne til å motvirke kalknedslag i blodårene, og kan blant annet forutsi hvilke nyretransplanterte som har høyest risiko for å dø tidlig av hjertesykdom.

Leave a reply