Anbefaler styrketrening for hjertepasienter

Styrketrening og utholdenhetstrening gir like stor framgang i fysisk form og arbeidskapasitet for pasienter med hjerteinfarkt eller angina. Kombinasjonen av treningsformene virker aller best, og øker dessuten styrken til pasientene mer enn kun utholdenhetstrening. Den omfattende meta-analysen av tidligere randomiserte kliniske studier på området inkluderer nesten 2000 hjertepasienter, og er nå publisert av australske forskere i European Journal of Preventive Cardiology.

Stavanger-overlege Alf Inge Larsen har skrevet en lengre kommentarartikkel hvor han roser den nye studien. Professoren poengterer at funnene understreker hvor nødvendig det er å kombinere ulike treningsformer for å forbedre symptomer og prognose hos pasienter med etablert hjertesykdom. Larsen mener styrketrening i kombinasjon med intensiv kondisjonstrening i større grad bør vurderes når det skal utvikles en internasjonal konsensus for treningsbasert hjerterehabilitering.

Førstehjelp på skolen

Man kan forutsi hvor fort en pasient går et halvt år etter et hjerneslag ut fra pasientens alder og ganghastighet, holdning og stillingskontroll den første uka etter slaget, ifølge en ny studie fra Universitetet i Bergen. Videre har det verdensledende hjertetidsskriftet JACC publisert en studie av Thomas Muri Stokke og kolleger ved Center for Cardilogical Innovation. Den viser at geometriske faktorer i hjertet kan forklare hvorfor sammentrekningsevnen og hjertefunksjonen kan være svekket i mange pasientgrupper til tross for at den såkalte ejeksjonsfraksjonen målt med hjerteultralyd er normal.

En annen av ukas studier viser at norske lærere lærer bort førstehjelp til elevene i gjennomsnitt to økter hvert år. To tredjedeler av lærerne underviser i hjerte- og lungeredning, mens rundt en fjerdedel lærer elevene hvordan de kan kjenne igjen et hjerteinfarkt eller hjerneslag. De største hindrene mot å undervise mer om emnet er at læreplanmålene er dårlig spesifiserte og konkurrerer om oppmerksomheten med mange andre læringsmål. Noen lærere oppgav dessuten at de manglet utstyr og kompetanse til å gjennomføre undervisning i hjerte- og lungeredning.

Krill og åreforkalkning

Krillolje senket kolesterolet og reduserte åreforkalkning hos mus med anlegg for å utvikle åreforkalkning, mens også protein fra krill til dels motvirket åreforkalkning – uten å påvirke kolesterolet. Studien, som er et samarbeid mellom forskere i Italia og Bergen, tyder dermed på at det er flere komponenter i krill som kan være bra for hjerte- og karhelse. Samtidig har forskere i Trondheim avdekket mekanismer som forklarer hvordan omega-3-fettsyrer reduserer betennelse, som er tett knyttet til utvikling av blant annet hjerte- og karsykdom. Studien inkluderte blant annet blodprøver fra hjertetransplanterte pasienter, og er nærmere omtalt av NTNUs forskningsmagasin Gemini.no.

Leave a reply