Enzymet PCSK9 ødelegger reseptorene som tar opp LDL-kolesterol fra blodet og sørger for at kolesterolet blir brutt ned. Dermed øker LDL-kolesterolnivåene hos personer som har høye PCSK9-nivåer. PCSK9-hemmere er medikamenter som senker kolesterolet effektivt, og som også har vist seg å ha god effekt mot hjerte- og karsykdom. Om PSCK9 påvirker risikoen uavhengig av effekten på kolesterolet er imidlertid mindre studert, men en ny studie basert på Den andre Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag tyder ikke på det.

I studien inkluderte forskerne 1488 deltakere som innen de elleve neste årene ble rammet av sitt første hjerteinfarkt, i tillegg til 3819 deltakere med samme alders- og kjønnssammensetning som ikke fikk hjerteinfarkt. Det viste seg at den fjerdedelen av deltakere med høyest PCSK9-nivåer i blodet hadde 47 % høyere risiko for å rammes av hjerteinfarkt enn fjerdedelen med lavest nivåer. Etter at analysene ble justert for forskjeller i de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykom, var derimot risikoen ikke signifikant forhøyet ved høye PCSK9-nivåer. Det viste seg at samtidig høye nivåer av LDL-kolesterol hos de som hadde høye nivåer av PCSK9 forklarte mesteparten av sammenhengen.

Forskerne kunne konkludere med at sirkulerende PCSK9 ikke bidrar med verdifull tilleggsinformasjon til allerede kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom når det gjelder å spå risiko for hjerteinfarkt for folk flest. Funnene indikerer også at den gode effekten av PCSK9-hemmere for å hindre hjerte- og karsykdom i all hovedsak skyldes at de senker LDL-kolesterolet effektivt.

Leave a reply