Iskemiske hjerneslag kategoriseres ofte ut fra hva som er årsaken til slaget, og det er vanlig å dele inn i fem kategorier: åreforkalkning av store blodårer (1), kardioembolisme (en blodpropp som oppstår i hjertet og transporteres med blodet til hjernen) (2), okklusjon av mindre blodårer (3), hjerneslag av andre årsaker (4), og hjerneslag av ubestemmelig årsak (5). Nå har forskere for første gang undersøkt eventuelle aldersforskjeller blant nordmenn som rammes av de ulike typene hjerneslag.

Forskerne ved nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus benyttet data fra 2.484 hjerneslagpasienter mellom 15 og 100 år, og delte inn i tre alderskategorier: ung (15–49 år, 228 pasienter), middelaldrende (50–74 år, 1.126 pasienter) og eldre (over 75 år. 1.130 pasienter). De benyttet avansert bildeteknologi for å kartlegge hjerneslaget nærmere, og en erfaren nevrolog stod for årsaksklassifiseringen.

I 40 % av tilfellene kunne ikke årsaken fastslås med sikkerhet, enten fordi man ikke fant årsaken, eller fordi det forelå flere likevektede potensielle infarktkilder. Hele 33 % var rammet av embolisk hjerneslag etter blodproppdannelse i hjertet, eller fikk påvist et hull i hjerteskilleveggen, som kan fremme embolisering fra hjertet. Kardioembolisme var også den vanligste sannsynlige årsaksfaktoren i alle de tre aldersgruppene. Andelen hjerneslag som følge av blokkering av mindre blodårer økte fram mot en topp i 50-årsalderen, mens hjerneslag etter åreforkalkning av store blodårer økte fram til 70–80-årsalderen. Begge disse årsakene var igjen mindre vanlige i den eldste alderskategorien. Når det gjaldt slag som følge av andre årsaker, som f.eks. rift i pulsåreveggen, var andelen høyest blant de yngste deltakerne, før den ble vesentlig redusert blant middelaldrende og var nærmest ikke-eksisterende blant eldre.

Forskerne undersøkte også vaskulære faktorer som øker risikoen for hjerneslag, og så ikke uventet at de fleste risikofaktorene økte med alderen, deriblant atrieflimmer, høyt blodtrykk og tidligere hjerte- og karsykdom. Unntakene var diabetes og røyking, som forekom hyppigst blant pasientene i den midterste alderskategorien og sank igjen blant de eldste. Høyt blodtrykk var den vanligste risikofaktoren i alle aldersgruppene.

Studien viser at det er en sammenheng mellom alder og de ulike subtypene av iskemisk hjerneslag, noe som kan ha betydning for optimal akuttbehandling av pasienter som kommer til sykehus med hjerneslag.

Leave a reply