Type 1-diabetes er den varianten av diabetes som krever behandling med insulin ettersom cellene som produserer hormonet er ødelagte. Sykdommen rammer folk i alle aldre, og i Norge har rundt 28.000 personer diabetes type 1. Flere tidligere studier har vist at sykdommen er forbundet med både systolisk og diastolisk dysfunksjon, tilstander hvor hjertet har nedsatt evne til å henholdsvis pumpe blod ut i kroppen og å fylles med blod. Det er også en klar sammenheng mellom hvor redusert hjertefunksjonen er og nivåene av langtidsblodsukkeret hos disse pasientene.

Glykering av proteiner innebærer at glukose hekter seg til eggehvitestoffer i blodet uten hjelp av enzymer. Avanserte endeprodukter av glykering – AGE-er – er skadelige forbindelser som har blitt assosiert med forverring av diabeteskomplikasjoner og mekanismer som øker risikoen for hjertesvikt blant type 1-diabetikere. Imidlertid er ingen av disse studiene gjort på en pasientgruppe der man er sikre på at ingen har koronarsykdom i tillegg til diabetes. Ved hjelp av nye metoder for hjerteultralyd undersøkte nylig forskere i Oslo venstre ventrikkelfunksjon hos type 1-diabetikere som var fri for koronarsykdom, og om redusert funksjon var forbundet med nivåene av AGE-er.

Forskerne inkluderte 27 diabetespasienter som var en del av ei gruppe pasienter som har blitt fulgt siden Oslo-studien i 1982. Sju hadde stenoser i kransarteriene og ble dermed ekskludert, slik at forskerne stod igjen med 20 pasienter. Disse ble sammenlignet med 26 friske kontrollpersoner. Ultralydundersøkelsene viste at diabetikerne hadde redusert systolisk og diastolisk funksjon av venstre ventrikkel sammenlignet med kontrollgruppa. De hadde også lavere kapasitet for å øke gjennomstrømninga av blod i hjertet ved anstrengelse.

Nivåene av AGE-ene MG-H1 og G-H1 korrelerte signifikant med den reduserte diastoliske hjertefunksjonen, også etter justering for andre variabler. Det samme gjorde langtidsblodsukkeret. Dette kan indikere at AGE-er og dårlig glykemisk kontroll spiller en viktig rolle i utvikling av diastolisk dysfunksjon hos pasienter med type 1-diabetes. Produksjonen av begge AGE-ene øker når blodsukkeret er forhøyet, og kan på sikt potensielt bidra til å øke stivheten i hjertet og gi diabetisk kardiomyopati og hjertesvikt.

UnikardSymposiet2014 - banner

Leave a reply