I NOR-SYS deltar pasienter under 60 år som har blitt lagt inn på Haukeland universitetssjukehus med hjerneslag. Av de 382 NOR-SYS-deltakerne som ble inkludert i en ny analyse, hadde 33 % også foreldre og/eller søsken som hadde hatt slag. Hos pasientene som var yngre enn 45 år og hadde nære familiemedlemmer med hjerneslag, var blodåreveggen til den indre halspulsåren tykkere enn hos pasienter som ikke hadde nære familiemedlemmer med hjerneslag. Denne sammenhengen stod seg også etter at forskerne hadde justert analysene for alder, kjønn og en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykom.

Genetisk utgangspunkt

– Hjerneslag skyldes ofte innsnevring av blodårene i halsen, og det er kjent at tykkelsen på veggen i halspulsårene i stor grad er bestemt av arv. Funnene våre indikerer at målinger av denne intima-media-tykkelsen i den indre halsarterien kan identifisere unge pasienter som har et genetisk utgangspunkt som gir høy risiko for hjerneslag, sier førsteforfatter Halvor Øygarden. Studien er en del av Øygardens doktorgrad, som han disputerte for i tidligere i år.

Forskerne målte veggtykkelsen til de tre segmentene av halspulsåren (felles, indre og ytre) ved hjelp av ultralyd. I de justerte analysene var det bare tykkelsen på veggen til den indre halspulsåren som var økt hos unge pasienter med en historie av hjerneslag i familien. Det var også en nær signifikant sammenheng mellom koronar hjertesykdom i familien og tykkelsen på dette segmentet av halspulsåren hos pasientene under 45 år.

Gjaldt bare de yngste

– Det er viktig å identifisere risikopasienter tidlig, slik at man kan gi råd om livsstilsendringer som kan redusere faren for framtidig hjerte- og karsykdom, funksjonsnedsettelse og tidlig død, sier Øygarden.

Forskerne skisserer flere mulige årsaker til at de ikke fant noen effekt av hjerte- og karsykdom i familien på intima-media-tykkelsen hos pasientene mellom 45 og 60 år. Disse hadde for eksempel flere av de tradisjonelle risikofaktorene for hjerneslag enn de yngre pasientene, og de hadde sannsynligvis også familiemedlemmer som var eldre da de ble rammet av hjerte- og karsykdom.

LES OGSÅ:

Unge slagpasienter svarer riktig om hjerte- og karsykdom i nær familie

Leave a reply