En gjennomsnittsperson har omtrent fem liter blod i kroppen, men blodvolumet varierer blant annet ut fra hvor godt trent man er, og kan også fortelle noe om risikoen for å få hjerte- og karsykdom. Blodvolumet kan måles ved å undersøke hvordan gassen karbonmonoksid fortynner seg i blodet over tid, og CO-rebreathing-metoden går ut på å puste inn en viss mengde karbonmonoksid utblandet i ren oksygen i to minutter. Denne metoden kan rent teoritisk være risikabel for pasienter med koronar hjertesykdom, hvor oksygentilførselen til hjertet allerede er redusert, ettersom karbonmonoksid binder seg til hemoglobin i blodet på bekostning av oksygen. Målinger av blodvolumet kan imidlertid av flere grunner være spesielt viktig for nettopp disse pasientene, og nå har forskere ved Cardiac Exercise Research Group i Trondheim vist at CO-rebreathing-metoden ikke påvirker hjertefunksjonen negativt på kort sikt hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt eller stabil angina.

Forskerne testet to kvinner og 16 menn med stabil koronarsykdom, og CO-rebreathing-metoden førte til at 6 % av hemoglobinmassen i blodet var bundet til karbonmonoksid. Økningen påvirket verken pulsen, hvor mye blod hjertet pumpet ut for hvert hjerteslag (slagvolumet) eller hvert minutt (minuttvolumet), hvor mye blod hjertet ble fylt opp med mellom hvert slag (det endediastoliske volumet), eller hvor stor andel av dette blodet som ble pumpet ut igjen ved neste hjerteslag (ejeksjonsfraksjonen). Resultater fra elektrokardiogram (EKG) viste videre at testen ikke førte til oksygenmangel i hjertet eller forstyrrelser i hjerterytmen eller hjertets elektriske system i løpet av de to neste timene.

Studien tyder dermed på at CO-rebreathingmetoden er trygg å gjennomføre for pasienter med stabil koronarsykdom. Forskerne så også at høyere maksimalt oksygenopptak var tett forbundet med høyere blodvolum, plasmavolum og hemoglobinmasse hos deltakerne, i likhet med hos friske personer. Hjertepasientene i denne studien hadde godt bevart hjertefunksjon og var relativt spreke med tanke på alderen, og forskerne kan derfor ikke garantere at metoden er like trygg for pasienter med mer alvorlig koronarsykdom.

Leave a reply