Fredag 19. oktober disputerer Anja Wiedswang Horjen for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Atrieflimmer i seg selv er ikke uavhengig forbundet med økte troponin I-nivåer blant eldre.
  2. Frekvensdempende medikamenter reduserer nivåene av troponin I ved atrieflimmer.
  3. Troponin I-nivåer er ikke avgjørende for effekten av elektrokonvertering.

KORT OPPSUMMERING:

(1) 75-åringer med atrieflimmer har høyere nivåer av hjerteinfarktmarkøren troponin I enn jevnaldrende uten hjerterytmeforstyrrelser, men det kan forklares av andre hjertesykdommer. Horjen og kollegene brukte en ny og høysensitiv metode for å måle nivåene av troponin I hos 62 75-åringer med atrieflimmer og 126 jevnaldrende uten hjerterytmeforstyrrelser. Troponin I var høyere blant deltakerne med atrieflimmer, men ikke etter at forskerne hadde justert analysene for den økte forekomsten av hjertesvikt, koronar hjertesykdom og hjerneslag blant atrieflimmerpasientene.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2015:

Forhøyede nivåer av hjerteskademarkør hos eldre med atrieflimmer forklares av andre hjertesykdommer

(2) Behandling med frekvensdempende betablokkere og kalsiumkanalblokkere reduserer nivåer av troponin I. Studien som viser dette inkluderer 60 pasienter med permanent atrieflimmer som i tilfeldig rekkefølge fikk fire ulike medikamenter som senker hjertefrekvensen. Alle medikamentene – diltiazem, verapamil, metoprolol og carvedilol – senket nivåene av troponin I både ved hvile og under en anstrengende treningstest. Treningstesten i seg selv økte nivåene av troponin I både før pasientene fikk medikamenter og mens de brukte de fire legemidlene. For to av legemidlene var den relative troponin I-økningen under trening høyere enn før medisineringen startet.

(3) Troponin I er uendret et halvt år etter at pasienter med permanent atrieflimmer har fått gjenopprettet normal hjerterytme med elektrokonvertering. Elektrokonvertering innebærer likestrømsjokk for å få et hjerte med vedvarende flimmer til å slå regelmessig igjen. Utgangsnivåene av troponin I var ikke avgjørende for hvem som fikk tilbakefall av flimmer innen seks måneder. Behandling med angiotensin II-reseptorblokkeren candesartan påvirket ikke nivåene av troponin I etter seks måneder. Studien inkluderer 171 pasienter som ble tilfeldig fordelt til å få candesartan eller placebo i ukene før og månedene etter elektrokonvertering.

(4) I en annen artikkel som ikke inngår i doktorgraden har Horjen og kollegene vist at heller ikke markører for blodproppdannelse er endret seks måneder etter elektrokonvertering.

(5) Høysensitive målinger av troponin I henger svakt sammen med en rekke biomarkører for blant annet betennelse hos pasienter med atrieflimmer. Det at sammenhengen er såpass svak kan indikere at frislipp av troponin I til blodbanen er en prosess som er uavhengig av andre mekanismer i sykdomsutviklingen av hjerteflimmer.

Leave a reply