– Troponin I-nivåene forutsa risikoen for hjertesvikt relativt likt hos menn og kvinner. Når det gjaldt hjerteinfarkt var derimot sammenhengen klart sterkest for kvinner, forklarer førsteforfatter og doktorgradsstipendiat Magnus Nakrem Lyngbakken.

Troponiner er proteiner som benyttes for å diagnostisere hjerteinfarkt. Høye nivåer indikerer celledød i hjertet, og menn har generelt høyere nivåer enn kvinner. Ved hjelp av nye, såkalte høysensitive analysemetoder kan man nå i større grad enn tidligere også fange opp svært lave konsentrasjoner av troponiner i blodet hos store deler av en frisk befolkning. Slike kronisk lavgradige nivåer av troponin antas å være forårsaket av subkliniske forandringer i hjertemuskelen, og ikke av akutte skader som ved hjerteinfarkt. Forskergruppa ved Akershus universitetssykehus har tidligere vist at troponin I-nivåene er bedre egnet til å forutsi hjerte- og karrelaterte dødsfall hos kvinner enn hos menn. Den nye studien kan tyde på at dette først og fremst skyldes at troponin I forutsier hjerteinfarkt bedre for kvinnene.

I studien benyttet de blodprøver fra mer enn 9 000 hjertefriske menn og kvinner som deltok i Den andre helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag mellom 1995 og 1997. Innen utgangen av 2010 hadde 292 av dem fått hjerteinfarkt, mens 209 hadde blitt lagt inn på sykehus med hjertesvikt før 2014. Det var en klar sammenheng mellom høyere konsentrasjon av høysensitivt troponin I og økt risiko for begge sykdommene, selv etter at forskerne hadde justert analysene for de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. De så også på den samlede risikoen for hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerte- og karrelatert død blant pasientene, og fant i likhet med for hjerteinfarkt alene at troponin I-nivåene var tettere knyttet til risikoen for kvinner enn for menn.

LES OGSÅ:

Troponin I forutsier hjertedød best hos kvinner

Leave a reply