Troponiner, blant dem troponin I, er proteiner som benyttes som markører for hjerteinfarkt. Høye nivåer indikerer celledød i hjertet, og menn har generelt høyere nivåer enn kvinner. Ved hjelp av nye og mer sensitive analyser kan man nå i større grad enn tidligere også fange opp lave konsentrasjoner av troponin I i blodet, og forskere ved Akershus universitetssykehus ønsket å studere kjønnsforskjellene i troponin I-nivåene nærmere basert på blodprøver fra nesten 10.000 menn og kvinner som deltok i Den andre helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag mellom 1995 og 1997.

Innen utgangen av 2011 hadde 708 av deltakerne dødd som følge av hjerte- og karsykdom. Det var en sterk sammenheng mellom konsentrasjonen av høysensitivt troponin I og risikoen for hjerterelatert død, og dette gjaldt for både kvinner og menn. Imidlertid var det forskjell på kjønnene, og kvinner med troponin I-nivåer høyere enn 9 ng/l hadde høyere risiko enn menn med tilsvarende høye nivåer. Ved lave nivåer var det omvendt; kvinner med mindre enn 3 ng. troponin I pr. liter blod hadde redusert risiko sammenlignet med menn med like lave nivåer. Dette medførte at det ikke var noen signifikant forskjell på de gjennomsnittlige troponin I-nivåene mellom menn og kvinner blant deltakerne som døde av hjerte- og karsykdom i oppfølgingsperioden, mens menn hadde høyere nivåer enn kvinner i resten av deltakermassen.

Les også: Troponin I i blodet kan avsløre risiko etter hjerteinfarkt

Menn hadde signifikant høyere risiko enn kvinner for å dø av hjerte- og karsykdom, men denne risikoforskjellen forsvant da forskerne justerte for forskjellen i troponin I-verdier mellom kjønnene. Forskerne kunne konkludere med at assosiasjonen mellom hjerte- og karrelatert død og nivåene av troponin I i blodet er sterkere for kvinner enn for menn. Dette kan indikere at hjerteskademarkøren representerer subkliniske forskjeller mellom menn og kvinner med tanke på hjertets struktur og funksjon. Samtidig innebærer funnene at det kan være en fordel å benytte kjønnsspesfikke cut-off-verdier for troponin I når framtidig risiko skal vurderes.

Leave a reply