Troponiner brukes til å diagnostisere hjerteinfarkt. Paradoksalt nok skilles troponiner fra hjertet også ut i blodbanen under eller etter trening, og de norske forskerne Tonje Gresslien og Stefan Agewall har nå publisert en oversiktsartikkel om temaet i International Journal of Cardiology.

– Trening kan forårsake økte nivåer av troponiner. Dette må tas med i betraktningen når man skal vurdere om en person har hjerteinfarkt, sier Gresslien, som er medisinstudent ved Universitetet i Oslo.

Skyldes neppe skader på hjertet

Kardiale troponiner skilles ut i blodbanen når hjertemuskelceller dør, og nivåer over en viss grense brukes for å bekrefte en hjerteinfarktdiagnose. Ifølge Gresslien er det derimot lite som tyder på at skader på hjertet er årsaken til at trening gir økte nivåer.

– Den hypotesen har man gått mer eller mindre helt bort ifra etter at det har kommet studier som har undersøkt hjertet med MR hos personer som har høye troponinnivåer etter utholdenhetskonkurranser. En fysiologisk forklaring er langt mer sannsynlig, forteller hun.

Troponiner binder sammen proteinene som er involvert i selve sammentrekningen av hjertemuskelceller, men mindre mengder kardiale troponiner finnes også fritt i cellens cytosol. Sannsynligvis fører fysisk utmattelse til lekkasje av dette troponinet ut i blodbanen. Dette støttes av at troponinnivåene normaliserer seg igjen kort tid etter ei treningsøkt. Det skjer ikke ved et hjerteinfarkt, hvor nivåene først øker på grunn av at cellemembranen destabiliseres, og deretter øker ytterligere når hjertemuskelcellen dør og troponiner fra kontraksjonsapparatet går over i blodet.

Frie radikaler?

Hvordan og hvorfor troponiner forlater cytosolen ved trening vet man derimot ikke. Men det finnes noen teorier. En av dem handler om at cellemembranen blir mer gjennomtrengelig.

– Det kan skyldes at trening øker produksjonen av frie radikaler og andre reaktive oksygenforbindelser. Økt gjennomtrengelighet kan også være en konsekvens av at trening endrer pH-en, nedbrytingen av fett og sukker eller signaloverføringen av kalsium i hjertemuskelceller, sier Gresslien.

Andre teorier går ut på at troponiner forlater cytosolen når hjertet utsettes for økt stress og arbeidsbelastning, eller at troponinutskillelsen skyldes en økning i generell inflammasjon ved trening. En ny hypotese foreslår at midlertidig oksygenmangel til hjertet under trening fører til at det dannes små «blærer» på cellemembranen, og at disse inneholder degradert troponin som skilles ut i blodbanen når oksygenbehovet synker igjen etter ei treningsøkt.

Tror alle opplever økning

Til sammen har forskerne lest 145 vitenskapelige artikler om temaet. Det er stort sprik i resultatene fra ulike studier, men økte troponinnivåer er påvist hos en betydelig andel av deltakerne i de aller fleste studiene som er gjennomført etter et maratonløp. Det samme gjelder hos både amatørsyklister og Tour de France-deltakere, samt deltakere i ultramaraton og triatlonkonkurranser.

–  De sprikende resultatene fra ulike studier kan skyldes at troponinnivåene har blitt målt på forskjellig tidspunkt. Vi tror alle får en økning i troponinnivåer etter trening, men at dette ikke alltid avdekkes på grunn av at nivåene normaliseres raskt og er høyest mellom tre og seks timer etter treningen, sier Gresslien. Et annet poeng er at ulike studier har brukt forskjellig utstyr til å måle nivåene. Gresslien forklarer at man i studier som har brukt moderne, høysensitivt måleutstyr ser en økning i troponinnivåer etter trening hos nesten 100 % av deltakerne.

Oppsummeringsstudien viser også at trening av nokså kort varighet kan øke troponinnivåene. Det er påvist økte nivåer hos en del av deltakerne både etter 30 minutter løping, og ved idretter som fotball, rugby, vektløfting, bordtennis og basketball.

– Generelt ser det ut som om økte nivåer av troponiner i blodet etter trening henger sammen med høy treningsintensitet. Studiene tyder også på at yngre personer og personer med liten treningserfaring har høyere uskillelse enn eldre og personer som har trent lenge, oppsummerer Gresslien.

Leave a reply