Troponin I er en markør for skader på hjertet, og kan si noe om risikoen for å rammes av hjerteinfarkt og hjertesvikt. Magnus Nakrem Lyngbakken ved Universitetet i Oslo disputerer i dag for sin doktorgradsoppgave som tar for seg nytten av å måle troponin I med svært sensitive metoder i ulike befolkningsgrupper.

Kvinner, røykere og fedmeopererte

Nivåene av høysensitivt troponin I i blodet var redusert til samme nivå som hos normalvektige 12 måneder etter en gastric bypass-operasjon. Hos sykelig overvektige som valgte intensiv livsstilsbehandling framfor kirurgi var nivåene ikke tilsvarende redusert etter ett års behandling, viser den første studien i doktorgraden.

Den neste til studien Lyngbakken og kollegene viser at sammenhengen mellom troponin I-nivåer og framtidig hjerteinfarkt er sterkere for kvinner enn menn.

– Troponin I-nivåene forutsa risikoen for hjertesvikt relativt likt hos menn og kvinner. Når det gjaldt hjerteinfarkt var derimot sammenhengen klart sterkest for kvinner, forklarte Lyngbakken da Hjertebloggen omtalte studien i fjor.

Også den tredje artikkelen i doktorgraden er tidligere omtalt på bloggen. Den viser at høysensitive målinger av troponin I i blodet ikke egner seg til å forutsi framtidig hjerteinfarkt, hjertesvikt eller hjerte- og karrelatert død for røykere. Det står i skarp kontrast til hos ikke-røykere, hvor troponin I er en prognostisk markør uavhengig av andre risikofaktorer. Og til tross for at røyking er en av de aller mest betydningsfulle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, hadde røykere lavere troponin I-nivåer i blodet enn ikke-røykere.

LES MER OM ALLE DE TRE STUDIENE I DOKTORGRADEN:

Fedmeoperasjon reduserte subklinisk hjerteskade mer enn livsstilsendring

Troponin I forutsier hjerteinfarkt best hos kvinner

Røykere har lavere nivåer av markør for hjerteskade

Leave a reply