Les omtale av nye studier fra Tromsøundersøkelsen her


Tromsøndersøkelsen er blant Norges aller mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelser gjennom 40 år. Opprinnelig var hensikten å finne årsaker til hvorfor så mange dør av hjerte- og karsykdommer og å utvikle metoder for å forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag. Senere undersøkelser er utvidet til å omfatte også en rekke andre sykdomstilstander og temaer.

Tromsø 1 ble gjennomført i 1974, og inkluderte 6595 menn mellom 20 og 49 år. Deltakerne fylte ut et spørreskjema om egen hjerte- og karsykdom og livsstil, og forskerne målte høyde, vekt, blodtrykk, fettstoffer i blodet og blodprosent. Studien er velkjent som den første som oppdaget en sammenheng mellom høyt HDL-kolesterol og redusert risiko for hjerteinfarkt.

I Tromsø 2 i 1979 og 1980 deltok 16 621 menn og kvinner mellom 20 og 54 år. Denne undersøkelsen omfattet også målinger av blodsukker og et mer omfattende spørreskjema enn i Tromsø 1. Tromsø 2 gav data som viste en sammenheng mellom høyt kolesterol og kaffedrikking.

Tromsø 3 i 1986 og 1987 inkluderte 21 826 deltakere, først og fremst kvinner og menn mellom 20 og 61 år, men også et tilfeldig utvalg av barn og unge fra 12 til 19 år og familiemedlemmer av deltakere i et prosjekt som undersøkte om man kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom blant menn ved å påvirke hele familien. Blodprøveanalysene var noe mer omfattende enn i de foregående undersøkelsene, og det ble også tatt et enkelt EKG av deltakerne. På bakgrunn av Tromsø 3 ble det gjennomført et forsøk som viste at fiskeolje kan redusere blodtrykket.

Tromsø 4 er den største Tromsøundersøkelsen til nå, og til sammen deltok 27 158 personer eldre enn 25 år. Både spørreskjema og blodprøver var utvidet fra tidligere undersøkelser, og et utvalg av deltakerne fikk tilbud om en svært omfattende spesialundersøkelse som blant annet inkluderte ultralyd av halspulsåren og hovedpulsåren og en rekke nye blodprøver. Undersøkelsen fra 1994 og 1995 gav mulighet til å knytte opplysninger fra de tidligere undersøkelsene til det nye datamaterialet, og viste blant annet hvordan alder påvirker utviklingen av fedme.

I Tromsø 5 i 2001 deltok 8130 personer mellom 30 og 89 år. Den største gruppen var deltakere fra spesialundersøkelsen i Tromsø 4, og i tillegg ble personer i aldersgruppene 30, 40, 45, 60 og 75 år invitert som en del av en landsomfattende helseunderøkelsen i regi av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen bestod av spørreskjema og målinger av vekt, høyde, midje- og hofteomkrets, blodtrykk og blodprøver av tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Deltakerne i spesialundersøkelsen fikk igjen tilbud om å delta i en slik omfattende undersøkelse.

12 984 menn og kvinner deltok i Tromsø 6 i 2007 og 2008. Deltakerne var mellom 30 og 87 år, og fylte ut et svært mfattende spørreskjema i tillegg til de samme målingene som ved tidligere undersøkelser. Tidligere deltakere i spesialundersøkelsene og et tilfeldig utvalg av deltakerne mellom 63 og 74 år ble invitert til en ny spesialundersøkelse på samme måte som ved Tromsø 4 og Tromsø 5.

Tromsø 7 ble gjennomført i 2015 og 2016, og til sammen ble 33 423 menn og kvinner fra 40 år og eldre invitert.

Leave a reply