Trombolyse er en relativt ny behandlingsform ved hjerneslag, og Haukeland Universitetssykehus i Bergen var tidlig ute da de tok i bruk metoden i 1998. Behandlingen bør skje innen fire og en halv time etter akutt hjerneslag, og innebærer intravenøs behandling med rekombinant vevsplasminogenaktivator (tPA) som bryter ned blodpropper. Målet er å åpne opp tette blodårer i hjernen.

Ikke alle slagpasienter får trombolytisk behandling, og milde symptomer – for eksempel delvis lammelse i ei arm og/eller et bein som er i bedring – har tradisjonelt vært regnet som en grunn til å være restriktiv med tPA på grunn av en potensiell risiko for hjerneblødning. Forskerne ønsket å se på risikoen ved slik behandling hos pasienter med mildt hjerneslag, og samtidig sammenligne utfallet av behandlingen for pasienter som ble behandlet henholdsvis med og uten trombolyse.

Mellom 2006 og 2013 ble 1791 personer behandlet for mildt hjerneslag ved Haukeland universitetssjukehus, og 8,8 % av disse fikk tPA-behandling. Disse pasientene hadde vesentlig høyere sannsynlighet for å være helt symptomfri ei uke etter akutt hjerneslag enn pasientene som ikke mottok behandlingen. Risikoen ved behandlingen viste seg å være lav, og kun tre av pasientene på tPA (1,3 %) fikk hjerneblødning. Forskerne mener studien understreker hvor effektivt trombolyse er for pasienter med akutt mildt hjerneslag, og at bekymringer for hjerneblødning ikke bør være en grunn til å holde tilbake slik behandling for slagpasienter med milde symptomer.

Leave a reply