Triglyserider er det vanligste fettstoffet i kroppen vår, og blir sett på som en risikomarkør for åreforkalkning og koronar hjertesykdom. En nylig studie fra CVDNOR-prosjektet omfattet mer enn 140.000 i utgangspunktet friske nordmenn, og viste at risikoen for å få hjerteinfarkt øker i takt med triglyseridnivåene for begge kjønn, men spesielt for kvinner. De kvinnene som var blant tidelen med høyest nivåer hadde nesten femdoblet risiko sammenlignet med kvinnene som var blant tidelen med lavest nivåer.

Høye triglyseridnivåer er også en markør for dem som står i fare for å utvikle diabetes, og diabetes er en større risikofaktor for hjerte- og karsykdom for kvinner enn menn. Nå tror forskerne det kan være på sin plass at leger og helsearbeidere i større grad retter veiledning om kosthold og daglig fysisk aktivitet direkte mot personer som har høye triglyseridnivåer. Ved å følge myndighetenes råd kan man redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, forteller professor Grace Egeland, som er førsteforfatter bak studien.

– Det oppfordres til å øke inntaket av fiberrike matvarer, frukt og grønnsaker, i tillegg til å redusere mengden svært prosessert og saltet rødt kjøtt i kostholdet, sier Egeland til UNIKARD.

Hun råder også til å endre fra et kosthold med mye raffinert sukker til matvarer bestående av mer komplekse karbohydrater som det tar lenger tid å bryte ned.

– Slike enkle endringer kan forhindre fedme og føre til en sunnere befolkning, sier professoren ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen.

Hun legger til at nivåene av LDL-kolesterol fortsatt er det viktigste målet i vurderingen av medikamentbruk. Høye triglyseridnivåer kan ha genetiske årsaker, men Egeland sier det uansett vil være fornuftig å formidle råd om kosthold og daglig aktivitet til pasientene.

Andre studier fra CVDNOR:

Lavt utdannede får fortsatt oftere hjerteinfarkt
Færre fødes med hjertefeil
Færre eldre får hjerteinfarkt
Ett hjerteinfarkt hvert 41. minutt

Leave a reply