Helsekonseptet Personlig AktivitetsIntelligens (PAI) har fått bred dekning i norske og internasjonale medier siden det ble lansert for ett år siden. Nå er resultatene fra studien som kobler 100 PAI i uka til lavere risiko for tidlig død publisert i The American Journal of Medicine.

– Menn som scoret under 100 PAI levde i gjennomsnitt seks år kortere enn menn som scoret over 100 PAI. Kvinner med mindre enn 100 PAI levde i snitt nesten fire år kortere enn kvinner med mer enn 100 PAI, sier førsteforfatter Bjarne Nes ved Cardiac Exercise Research Group.

For menn og kvinner samlet var et aktivitetsnivå lavere enn 100 PAI forbundet med gjennomsnittlig 4,7 tapte leveår.

– Mer enn fem millioner dødsfall i verden kunne ha vært unngått hvert år hvis folk hadde vært mer fysisk aktive. Vi tror PAI kan bidra til å forebygge hjerte- og karsykdom og tidlig død gjennom å fremme fysisk aktivitet for folk flest, sier Nes.

Treningsintensitet og treningsmengde

Forskerne utviklet algoritmen som ligger til grunn for PAI ved hjelp av informasjon om 4631 friske nordtrøndere som fikk testet sitt maksimale oksygenopptak i forbindelse med Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3). Basert på de samme deltakerne har CERG-forskere tidligere utviklet en kondiskalkulator som kan beregne maksimalt oksygenopptak nøyaktig ut fra informasjon om selvrapportert treningsnivå, kroppsvekt, alder, kjønn, makspuls og hvilepuls. PAI er laget ut fra den samme informasjonen, med unntak av at kontinuerlige pulsmålinger erstatter selvrapportert treningsnivå. Metoden baserer seg på følgende premisser:

  • % av pulsreserven (HRR) er et godt mål på hvor intensivt en person trener. Pulsreserven er makspuls minus hvilepuls, og gir altså et annet mål på treningsintensitet enn % av makspuls.
  • Veldig lav intensitet bidrar ikke til at man blir sprekere, og man samler ikke PAI før man kommer opp på et visst intensitetsnivå.
  • Jo mer intensivt man trener, jo mindre trenger man å trene for å oppnå 100 PAI. Man kan for eksempel samle 100 PAI ved å trene 45 minutter på 85 % av HRR hver uke, mens man med 150 minutter på 44 % av HRR ikke oppnår mer enn ca. 38 PAI.
  • Den totale treningsmengden er både avhengig av hvor intensivt man trener og hvor mye tid man bruker på å trene.
  • Effekten av å øke treningsmengden er større jo mindre man trener i utgangspunktet. Derfor vil det eksempelvis være vanskeligere å gå fra 50 til 100 PAI enn fra 0 til 50 PAI.
  • En person som blir sprekere får både lavere hvilepuls og lavere puls ved en gitt aktivitet. Godt trente personer må derfor trene mer enn utrente for å nå 100 PAI.

100 PAI = lavere risiko

Etter at algoritmen var utviklet, beregnet CERG-forskerne PAI for 39 298 friske personer som deltok i den aller første Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT1 i 1984/85. I HUNT1 rapporterte deltakerne selv hvor mye og hvor hardt de trente hver uke, og forskerne har tidligere beregnet hvilken % av pulsreserven de ulike selvrapporterte intensitetsnivåene tilsvarer. Dermed kunne de estimere PAI for hver enkelt deltaker ut fra hvor lenge de rapporterte å trene på de ulike intensitetsnivåene i løpet av ei uke. Nesten 16 000 av deltakerne rapporterte å være inaktive og fikk dermed 0 PAI, mens ca. 8000 trente nok til å få 100 PAI eller mer.

Innen utgangen av 2013 hadde mer enn 10 000 av HUNT1-deltakerne dødd, nesten 4000 av dem som følge av hjerte- og karsykdom. Menn som hadde 100 PAI eller mer hadde 29 % lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom sammenlignet med like gamle inaktive. For kvinner med over 100 PAI var risikoen 38 % lavere enn for kvinner med i samme alder med 0 PAI. Også etter statistisk justering for forskjeller mellom gruppene når det gjaldt røyking, kroppsmasseindeks, blodtrykk, alkoholforbruk og utdanning var risikoen henholdsvis 17 og 23 % lavere for menn og kvinner med 100 PAI eller mer. Risikoen for å dø uansett årsak i løpet av oppfølgingsperioden var også redusert.

PAI er allerede integrert i aktivitetsarmbåndet Mio Slice. Teknologien er enkel og bruke, og resultatene fra displayet kan ikke misforstås:

– Det eneste man trenger å ta hensyn til er om PAI-verdien på armbåndet er høyere eller lavere enn 100. Dersom den er lavere bør man trene mer for å redusere sin egen risiko. Studien viser ikke noen ekstra fordel av å oppnå enda høyere verdier enn 100 PAI, sier Nes.

Bedre enn dagens anbefalinger

I videre analyser viser forskerne at menn og kvinner i alle aldersgrupper hadde lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom dersom de oppnådde 100 PAI eller mer. Det samme gjaldt både for røykere, overvektige og personer med diabetes eller høyt blodtrykk.

Studien indikerer også at PAI gir en bedre vurdering av risiko for hjerte- og karsykdom og tidlig død enn dagens anbefalinger for fysisk aktivitet, som sier at alle bør være fysisk aktive med moderat intensitet i minst 150 minutter hver uke eller med høy intensitet i minst 75 minutter hver uke. Forskerne fant nemlig ut at personer med 100 PAI hadde redusert risiko selv om de ikke oppfylte anbefalingene. Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom var dessuten ikke signifikant høyere enn hos deltakere som både oppnådde 100 PAI i uka og tilfredsstilte dagens minimumsanbefalinger. Samtidig hadde personer som oppgav å trene nok til å oppfylle anbefalingene ikke redusert risiko dersom de likevel hadde mindre enn 100 PAI.

– Mål om gå minst 10 000 skritt eller være fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag kan være misvisende fordi de ikke tar hensyn til treningsintensitet. Derfor kan PAI være bedre egnet til å avgjøre om man trener nok til å oppnå markant bedre helse, sier Nes.

Leave a reply