Svekket endotelfunksjon innebærer at blodårene har redusert kapasitet til å utvide seg, og regnes som en forløper for åreforkalkning. Endotelfunksjonen svekkes av høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking og andre faktorer som bidrar til å fremme betennelse i blodåreveggen. Det finnes mange metoder for å måle endotelfunksjonen, men de fleste er relativt upraktiske ettersom de krever ultralydekspertise eller invasive prosedyrer. Nå har norske forskere vist at man kan avsløre redusert endotelfunksjon blant friske menn ved hjelp av en kombinasjon av en enkel ikke-invasiv metode og en submaksimal treningstest.

Ved hjelp av strekkmålingspletyosmografi (strain gauge-pletysmografi) målte forskerne blodsirkulasjonen i underarma til 30 friske menn mellom 21 og 72 år både før og umiddelbart etter at blodtilførselen ble stengt av i fem minutter. Etter en slik periode med iskemi vil blodårene utvide seg maksimalt for å kompensere for perioden med blodmangel i vevet, og lav maksimal blodsirkulasjon indikerer svekket endotelfunksjon. Forskerne gjorde de samme målingene på nytt ti minutter etter en 15 minutter lang sykkeltest på moderat belastning.

Det viste seg at lav maksimal blodgjennomstrømning ved hvile før trening hang sammen med større prosentvis endring i den maksimale blodgjennomstrømningen etter trening. Dette indikerer lave nivåer av nitrogenoksid (NO), som utvider blodårene, ved hvile, og en høyere treningsindusert respons på NO og andre metabolske produkter enn hos personer med bedre endotelfunksjon, som har tilstrekkelig god blodflytrespons etter iskemi allerede ved hvile.

I tillegg så forskerne at endringsprosenten i maksimal blodgjennomstrømning fra hvile til etter trening var signifikant forbundet med nivået av betennelsesmarkøren interleukin-10 i blodet, blodtrykket og blodsukkeret. Nivåene av asymmetrisk dimetylarginin (ADMA) synes å være en viktig markør for endotelfunksjonen. Høye nivåer av ADMA viste nemlig en sammenheng både med lav maksimal blodgjennomstrømning før treningstesten og en større prosentvis endring i den maksimale blodgjennomstrømningen etter trening.

Samlet sett viser funnene at en treningsinnsats sammen med strekkmålingspletysmografi kan identifisere menn med redusert endotelfunksjon bedre enn strekkmålingspletysmografi ved hvile alene. Forskerne understreker at det ikke finnes noen grenseverdier for endoteldysfunksjon med målemetodene de benyttet i studien, men at det er sannsynlig at menn med kraftig økning i maksimal blodgjennomstrømning etter trening har svekket endotelfunksjon.

Leave a reply