Den nylig publiserte studien baserer seg på data fra 123 pasienter med både type-2-diabetes og koronar hjertesykdom, hvor halvparten fullførte et ettårig treningsprogram med både styrke- og utholdenhetstrening. Forskerne klarte å få gode ultralydmålinger av tykkelsen på de innerste lagene av halspulsåren til 104 av pasientene både før og etter treningsperioden. Denne intima-media-tykkelsen er tett knyttet til hjerte- og karrisiko, og det viste seg at den ikke var signifikant endret som følge av ett år med trening sammenlignet med hos pasientene som ble trukket ut til å få vanlig oppfølging hos legen.

Hos nøyaktig halvparten av pasientene oppdaget forskerne så omfattende åreforkalkning at det ble definert som plakk. Da de analyserte datamaterialet sitt nærmere, fant de ut at trening hadde en effekt for å redusere intima-media-tykkelsen hos de pasientene som ikke hadde slike plakk.

Forskerne konkluderer med at trening ikke har noen vesentlig effekt utover det man kan oppnå med moderne medisinsk behandling med tanke på å bremse progresjonen av åreforkalkning hos pasienter med både type- 2-diabetes og koronarsykdom. Imidlertid kan trening virke positivt for de pasientene som fra før av har minst grad av åreforkalkning i halspulsåren.

Studien er en del av et prosjekt som har undersøkt effekten av trening på en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant pasienter med både diabetes og koronar hjertesykdom. Forskerne har sett færre gunstige effekter av den ett år lange treningsintervensjonen enn de hadde sett for seg på forhånd, blant annet når det gjelder blodsukkerkontroll og blodtrykk, men understreker at resultatene ikke undergraver betydningen av fysisk aktivitet for denne gruppa pasienter.

Les også: Ett år med trening forbedret ikke langtidsblodsukkeret

Les også: Hjertesyke med diabetes og høy insulinresistens har lavt oksygenopptak

Leave a reply