Fysisk aktivitet og høyere fysisk kapasitet bedrer prognosen for pasienter med koronar hjertesykdom. Forskere ved Cardiac Exercise Research Group i Trondheim studerte nylig hvordan to ulike treningsmetoder påvirker plakket i kransårene* til pasienter som hadde fått utført stentbehandling* for koronarsykdom.

Halvparten av deltakerne ble tilfeldig trukket ut til å gjennomføre 4×4-intervaller med høy intensitet avløst av perioder med lavere belastning. Resten av pasientene trente med moderat intensitet i 60 minutter der pulsen skulle ligge på 70 % av den maksimale hjertefrekvensen. Ved hjelp av intravaskulær ultralyd* undersøkte forskerne plakk i kransårene før og etter en 12 uker lang periode som bestod av tre treningsøkter hver uke.

Til sammen fullførte 36 pasienter studien. Etter 12 uker viste ultralydmålingene at plakkene, uavhengig av treningsgruppe, var redusert med gjennomsnittlig 10,7 %, en endring som nesten var statistisk signifikant. Forskerne fant dessuten en signifikant reduksjon i størrelsen på den nekrotiske kjernen* i deler av plakket i begge gruppene. De fleste plakkene som endret karakter i løpet av treningsperioden, endret seg til en mer stabil form, noe som kan tyde på redusert risiko for framtidig hjerteinfarkt.

Oksygenopptaket forbedret seg i begge gruppene, men mest i gruppa som trente 4×4-intervaller. I tillegg bedret pasientene i begge gruppene selvrapportert livskvalitet.

Forskerne konkluderte med at kombinasjonen av trening og optimal medisinsk behandling førte til moderate, men positive endringer i koronare plakk som tetter igjen kransårene ved tilstander som angina og hjerteinfarkt. Studien kan ikke si noe klart om mekanismene bak disse positive endringene, men det kan tenkes at økte skjærkrefter mot cellene på innsiden av blodåreveggen spiller en viktig rolle. Disse kreftene øker i takt med blodstrømmen gjennom kransårene ved trening, noe som kan endre cellenes egenskaper på en måte som motvirker aterosklerose.

Les også: Studien ble presentert på den store europeiske hjertekongressen i Barcelona i fjor høst.

Erik Madssen presenterte resultater fra studien på hjertekongressen i Barcelona i fjor høst.

Erik Madssen presenterte resultater fra studien på hjertekongressen i Barcelona i fjor høst. (Foto: Charlotte Björk Ingul/UNIKARD)

Leave a reply