Mer enn halvparten av alle svært overvektige barn er også overvektige som voksne, og selv de som klarer å redusere vekta senere i livet har økt helserisiko. Barn med fedme kan allerede ha et svekket hjerte og plakk i årene. Tre måneder intensiv intervalltrening kan gi disse barna langt friskere hjerter og bedre kondisjon, viser to artikler som nylig er publisert av forskerne bak NTNUs Barnefedmestudie.

Mange barn med fedme er også fysisk inaktive, og i løpet av en vanlig dag har de generelt et langt lavere aktivitetsnivå enn slanke barn. Fysisk aktivitet kan redusere risikoen for at barna skal få livsstilssykdommer, selv om aktiviteten ikke nødvendigvis gir lavere fettprosent. Barnefedmestudien har hatt som mål å finne ut hvilken intensitet overvektige barn og unge bør trene med – for å forbedre helsa mest mulig.

Resultatene taler for seg selv: All trening virker, men intervalltrening med høy intensitet er aller mest effektivt. La oss se nærmere på studiene:

Deltakerne og treningen

Barnefedmestudien er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Universitetet i Brisbane i Australia. Den inkluderer 99 norske og australske barn og ungdommer med fedme, i tillegg til 100 normalvektige barn. Deltakerne er mellom sju og 16 år gamle, og da studien startet hadde barna med fedme fire ganger mer fett rundt indre organer enn de normalvektige barna.

De overvektige barna ble fordelt tilfeldig til tre grupper, og alle fikk kostholdsrådgivning nesten månedlig i et helt år. Barna i to av gruppene har også gjennomført tre treningsøkter på tredemølle eller spinningsykkel hver uke. Mens den ene treningsgruppa trente intensive intervaller etter 4×4-metoden, trente den andre med moderat og jevn intensitet i 44 minutter. De første tre månedene av studien ble minst to av øktene hver uke overvåket av forskerne. Det er resultater av disse tolv ukene med trening som nå er klare.

Resultatene

Forskerne studerte hjertene til barna og ungdommene med avansert ultralydutstyr. Mens venstre side av hjertet forsyner resten av kroppen med blod, har høyre side ansvar for å frakte blodet til lungene hvor det fylles opp med friskt oksygen.

  • Sammenlignet med normalvektige barn, var både pumpefunksjonen og avslapningsfunksjonen på begge sider av hjertet svekket hos de kraftig overvektige barna.
  • Tolv uker med trening førte både til stor forbedring i hjertets evne til å pumpe blod ut til resten av kroppen og evnen til å fylle hjertet med blod mellom hvert slag.
  • Den intensive intervalltreningen normaliserte funksjonen til både venstre og høyre hjertekammer, slik at funksjonen var like god som hos normalvektige barn.
  • De som trente med moderat intensitet hadde også god effekt av treningen på hjertefunksjon, men ikke like god som etter 4×4-intervaller.
  • Både barn som trente intervaller og barn som trente med moderat intensitet fikk bedre kondisjon etter 12 uker med trening. Også her var det den intensive treningen som var mest effektiv.
  • Treningen gjorde ikke barna slankere. Verken BMI eller fettlagre ble redusert.
  • Treningen påvirket heller ikke nivåene av de vanligste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, og både kolesterolnivåer, blodtrykk, insulinresistens og betennelse i kroppen var uforandret etter treningsperioden.

Bedre hjertefunksjon og kondisjon kan imidlertid være vel så viktig for disse barna som vektreduksjon, påpeker forskerne. Kondisjonsnivået henger svært tett sammen med framtidig risiko for livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom, også dersom man har fedme. Studien tyder derfor på at også barn med fedme aller helst bør trene intensivt.

Etter de første tolv ukene har barna fått beskjed om å trene på egen hånd i ni måneder før de undersøkes igjen. Halvparten av dem er likevel bedt om å møte opp til overvåket trening én gang i måneden. Målet er å undersøke om jevnlig oppfølging kan motivere barna til å trene mer. Resultatene fra denne langtidsoppfølgingen er foreløpig ikke publisert.

Leave a reply