I dag disputerer Håvard Nygaard for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. I tre studier har han undersøkt hvordan blodsukker og inflammasjon reagerer på trening rett etter et måltid, både akutt og over tid.

Kortvarig effekt

Nygaard og kollegene kunne ikke påvise noen blodsukkersenkende effekt av lett fysisk aktivitet i minst 30 minutter hver dag etter et måltid for personer med høyt blodsukker. I studien ble 56 deltakere tilfeldig fordelt til to grupper, og kun den ene gruppa ble oppfordret til aktivitet innen en halvtime etter et av dagens måltider hver dag i tolv uker. 40 deltakere fullførte studien, og aktivitetsdagbøker og aktivitetsmålere viste betydelig større økning i aktivitetsnivået i intervensjonsgruppa enn i kontrollgruppa. Men ingen av målene på blodsukkerkontroll forbedret seg mer i den aktive enn i den inaktive gruppa.

– Denne studien støtter ikke tanken om at fysisk aktivitet bør utføres rett etter matinntak for å forbedre blodsukkeret hos personer med hyperglykemi eller høy risiko for hyperglykemi, sa Nygaard til Hjertebloggen da studien ble publisert tidligere i år.

Den andre studien tyder imidlertid på at trening 30 minutter etter frokost vil være gunstigere for blodsukkeret på kort sikt enn trening i fastende tilstand. Blodsukkeret til de 12 deltakerne med høyt blodsukker ble overvåket kontinuerlig i 22 timer ved tre anledninger; én dag de ikke trente, én dag de trente før frokost og én dag de trente rett etter frokost. Hver deltaker spiste akkurat det samme alle de tre dagene. Resultatene viste at gjennomsnittet av de ti høyeste blodsukkermålingene var signifikant lavere på dagen med trening etter frokost enn de to andre dagene, og variasjonen i blodsukkeret gjennom døgnet var også mindre enn på dagen uten trening.

Høyt blodsukker kan gi økt betennelse. Trening etter et måltid senker blodsukkeret akutt, og i en tredje studie undersøkte Nygaard og medarbeidere om det spiller noen rolle for betennelsesresponsen om man trener før eller etter at man har spist. Det viste seg at trening både før og etter frokost økte nivåene av markøren VCAM-1 løst i blodet sammenlignet med å ikke trene, mens trening ikke påvirket nivåene av den generelle betennelsesmarkøren CRP. VCAM-1 er et protein som trekker hvite blodceller til åreveggen hvor de kan feste seg og bidra i åreforkalkningsprosessen.

Hjertebloggen har omtalt alle de tre studiene også tidligere:

Gåturer etter maten senket ikke blodsukkeret (uke 1)

Trening rett etter mat kan være gunstigere for blodsukkeret det neste døgnet (punkt 3)

Moderat treningsøkt påvirket betennelse hos personer med høyt blodsukker (punkt 4)

 

Leave a reply