I dag disputerer Marianne Yardley for sin doktorgrad om trening og fysisk kapasitet for personer som har gjennomgått en hjertetransplantasjon.

Lever lenger

Den første av de tre artiklene i doktorgraden viser at både det maksimale oksygenopptaket og selvrapportert fysisk helse er gode mål på hvor lenge pasienter som har fått et nytt hjerte overlever etter transplantasjonen. Studien inkluderer informasjon om 178 pasienter som fikk testet kondisjonen sin mellom 1990 og 2003, samt 133 pasienter som svarte på at spørreskjema om egen fysisk helse. Overlevelsen var bedre både blant personer med god kondisjon og god selvrapportert helse, også når forskerne justerte analysene for andre faktorer som er knyttet til overlevelse etter hjertetransplantasjon. Forskerne mener dette viser at det bør bli større fokus på å måle fysisk helse under oppfølging av pasienter som har fått nytt hjerte.

(saken fortsetter)

LES MER:

Hjertetransplanterte med god kondisjon lever lenger

Mindre angst

De to øvrige artiklene ser på effekten av intensiv 4×4-intervalltrening for pasienter som har gjennomgått en hjertetransplantasjon. Hittil er bare én av dem publisert, og den følger opp pasientene fire år etter at året med organisert treningen ble avsluttet. Resultatene tyder på at få pasienter fortsetter å trene på egen hånd, men at den intensive treningen likevel kan ha gunstig og langvarig effekt på angstsymptomer. Deltakerne som hadde trent 4×4-intervaller flere år tidligere rapporterte nemlig om redusert angst, mens symptomene på angst hadde økt blant de som ikke ikke hadde trent 4×4-intervaller. Etter fem år var det imidlertid ikke noen forskjell mellom gruppene når det gjaldt kondisjon eller utvikling av koronarsykdom i blodårene til det nye hjertet.

LES MER: 

Intervalltrening gav hjertetransplanterte mindre angst flere år senere

Leave a reply