Personer med diabetes har omtrent dobbelt så høy risiko for å få hjerteinfarkt som personer uten sykdommen. En ny studie basert på data fra mer enn 55.000 nordtrøndere viser imidlertid at fysisk aktive personer med diabetes ikke har høyere risiko enn fysisk inaktive ikke-diabetikere. Resultatene fra studien viser at kombinasjonen av inaktivitet, overvekt og diabetes forsterker risikoen for akutt hjerteinfarkt.

De 55.000 nordtrønderne hadde deltatt i Den andre helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) mellom 1995 og 1997, og forskerne observerte at 1.887 av dem fikk sitt første akutte hjerteinfarkt innen 2009. Blant mennene med diabetes var risikoen 50 % høyere enn blant mennene uten diabetes, mens kvinnene med diabetes hadde nær tredoblet risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med kvinner uten diabetes. For å undersøke om fysisk aktivitet endret risikoforholdet, plasserte forskerne deltakerne i tre kategorier ut fra selvrapportert fysisk aktivitetsnivå (inaktive, lite-til-moderat aktive eller høyaktive).

Forskerne brukte inaktive personer uten diabetes som referansegruppe, og fant ut at disse hadde samme risiko for å få hjerteinfarkt som diabetikere som oppgav høyt fysisk aktivitetsnivå. For inaktive personer med diabetes var imidlertid infarktrisikoen mer enn doblet, mens lite-til-moderat aktive også hadde økt risiko sammenlignet med inaktive friske personer.

– Vi ble positivt overrasket over å se at effekten av å være fysisk aktiv er så stor. Og at personer med diabetes selv kan bidra til å redusere den økte risikoen de har for å få hjerteinfarkt, har førsteforfatter Børge Moe uttalt til Dagens Medisin.

Normalvektige (BMI 18,5–25) diabetikere hadde 60 % høyere infarktrisiko enn normalvektige ikke-diabetikere, mens risikoen var mer enn doblet både for diabetikere med overvekt (BMI 25–30) og fedme (BMI over 30). Videre viste det seg at de normalvektige som også var mest fysisk aktive hadde halvert risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med de som var overvektige og minst fysisk aktive. Overvektige diabetikere med høyt fysisk aktivitetsnivå hadde samme risiko for hjerteinfarkt som inaktive, normalvektige diabetikere.

Studien skal være den første som viser at fysisk aktivitet og normal kroppsvekt modifiserer sammenhengen mellom diabetes og risikoen for hjerteinfarkt blant personer som ikke har hjerte- og karsykdom. Årsaken er sannsynligvis at både fysisk aktivitet og det å opprettholde normal BMI kan bidra til bedre blodsukkerkontroll, lavere blodtrykk og sunnere kolesterolprofil.

Leave a reply