Det er veldokumentert at trening reduserer utvikling av fedmediabetes type 2 og hjerte- og karsykdom, og høyt maksimalt oksygenopptak er en svært viktig faktor for å redusere dødelighet blant pasienter med hjerte- og karsykdom. Nå har forskere i Tromsø og Trondheim i samarbeid vist at trening reduserer skadene av iskemisk hjertesykdom hos mus med fedme.

Les også: Trening normaliserte hjertefunksjonen hos overvektige mus

Forskerne foret ei gruppe mus med en diett hvor nesten halvparten av energien kom fra fett. Åtte uker inn i dietten ble de fete musene tilfeldig delt i to grupper som enten trente høyintensive intervaller fem dager i uka eller fortsatte å være sedate. Etter tjue uker på fettdietten hadde de sedate musene lagt på seg 39 % mer enn ei gruppe ikke-trenende mus som spiste vanlig musefôr med mindre fett, og i tillegg til mer magefedme hadde de fete musene redusert oksygenopptak, glukosetoleranse og insulinfølsomhet. Trening forbedret derimot alle disse faktorene.

Hjertets evne til å slappe av og fylles med blod (den diastoliske funksjonen) var mildt svekket ved fedme, men ikke i treningsgruppa. Også nivåene av reaktive oksygenforbindelser (ROS) var økt hos de sedate musene, i motsetning til hos musene som trente. Pumpefunksjonen (den systoliske funksjonen) og hjertets struktur var imidlertid intakt i begge gruppene, og tilstanden til de sedate musene tilsvarte dermed mer eller mindre den man ser hos pasienter med prediabetes.

Hjertene til musene ble operert ut og holdt i live for ytterligere undersøkelser. Resultatene viste at hjertemuskelen til de trente musene utnyttet oksygen mer effektivt enn hos de sedate musene, som hadde redusert mekanisk effektivitet. Fedme induserte endringer i hjertets forbruk av næringsstoffer, men dette var mindre uttalt hos musene som trente. Da forskerne deretter påførte musehjertene iskemi, så de at størrelsen på det resulterende hjerteinfarktet var 47 % mindre hos de trente enn hos de utrente musene med fedme. Forskerne forklarer den reduserte infarktstørrelsen med det reduserte oksidative stresset og den forbedrede evnen til å utnytte oksygen i trente musehjerter, noe som er viktig for å forhindre reperfusjonsskade når blodstrømmen åpnes opp igjen etter en periode med oksygenmangel.

Funnene viser videre at endringer som gjør hjertet mer ineffektivt ved prediabetes skjer før den systoliske hjertefunksjonen påvirkes. Studien indikerer at trening gir effekter som er uavhengige av de positive effektene på hjertets pumpefunksjon og strukturelle endringer i hjertet i denne gruppa pasienter.

Leave a reply