Trening normaliserte tilbakevridning av hjertet ved diabetes type 2

Tre måneder med regelmessig trening sørget for at en vridningsbevegelse som kan være viktig for hjertefunksjonen ble like god som hos friske også for pasienter med type 2-diabetes og svekket diastolisk hjertefunksjon.