Venstre hjertekammer gjør en vridningsbevegelse når det tømmes for blod, omtrent som når en vaskeklut vris opp, og vris tilbake til utgangsstillingen når det skal fylles opp igjen. Denne tilbakevridningen skjer langsommere hos pasienter med type 2 diabetes som også har svekket fylning av hjertet, ifølge en ny studie fra Cardiac Exercise Research Group ved NTNU.

– Vår pilotstudie tyder imidlertid på at trening kan normalisere denne delen av hjertefunksjonen til pasienter med diabetes type 2 og diastolisk dysfunksjon, sier førsteforfatter og doktorgradsstipendiat Siri Marte Hollekim-Strand.

Diastolisk dysfunksjon innebærer at hjertet har svekket evne til å slappe av og fylles med blod mellom to hjerteslag. Dermed vil hjertet ha mindre blod tilgjengelig for å pumpe ut i kroppen for hvert slag, og må jobbe hardere selv om pumpefunksjonen i seg selv kan være bevart. Rundt halvparten av alle som har type 2-diabetes har også diastolisk dysfunksjon, som på sikt kan utvikle seg til hjertesvikt.

– Svekket diastolisk hjertefunksjon kan reverseres, og funnene våre understreker effekten av trening for å forebygge hjerte- og karsykdom i denne gruppa pasienter, sier Hollekim-Strand.

Både moderat og intensiv trening hjalp

Forskerne undersøkte såkalt twist av venstre ventrikkel ved hjelp av hjerteultralyd. Twist refererer til den omtalte vridningsbevegelsen, som tidligere er lite studert hos pasienter med diabetes. Det viste seg at de fleste twist-målene ved hvile ikke var annerledes hos diabetespasientene enn hos 37 friske kontrollpersoner med tilnærmet samme alder, kjønnsfordeling og BMI som diabetesgruppa. Unntaket var et mål som forteller hvor lang tid det tar å reverse vridningsbevegelsen: «tid til maksimal untwist rate».

– Før treningsperioden var denne tilbakevridningen signifikant forsinket hos diabetespasientene, men etter 12 uker med trening var også dette målet det samme som hos kontrollpersonene uten diabetes, forklarer Hollekim-Strand.

De 37 diabetes-pasientene, som var fordelt tilfeldig på to treningsgrupper, trente altså i 12 uker. Den ene gruppa trente hjemme med moderat intensitet etter dagens anbefalinger på en halv time hver dag, mens resten gjennomførte intensive 4×4-intervaller på tredemølle tre ganger i uka gjennom hele perioden. Forbedringene i tilbakevridningshastighet var like store i begge de to treningsgruppene.

Les også og se video: 4×4-intervaller reverserer nedsatt hjertefunksjon hos pasienter med diabetes

 

Video fra CERG: Slik gjennomfører du 4×4-intervalltrening:

Leave a reply