Inntil én av fem pasienter opplever større blødninger under hjertekirurgi, noe som kan øke risikoen for andre komplikasjoner. I 2011 ble det utarbeidet et verktøy som er ment å beregne risikoen for slik blødning ut fra karakteristikker hos pasientene før operasjonen. Papworth Bleeding Risk Score baserer seg på fem faktorer (hastegrad før operasjon, type operasjon, hjerteklaffsykdom, BMI og alder), men om modellen faktisk er klinisk anvendelig har ikke blitt undersøkt eksternt tidligere.

Forskerne hentet data fra over 7.000 hjertepasienter som ble operert ved St. Olavs Hospital i Trondheim mellom 2000 og 2011. To ulike definisjoner på stor blødning ble benyttet, og ut fra hvilken definisjon man brukte opplevde henholdsvis 7,5 % og 17,6 % slik blødning. 15 % eller 28 % av de som ble definert som høyrisikopasienter ut fra Papworth Bleeding Risk Score opplevde omfattende blødning. De norske forskerne utviklet også en ny modell hvor andre variabler og statistiske metoder ble inkludert. Dette førte til noe høyere prosentandeler, men resultatene ble fortsatt ikke gode nok for bruk i klinisk praksis.

Konklusjonen fra studien er at det er behov for bedre modeller som kan forutsi blødning hos pasienter som skal gjennomgå hjertekirurgi. Papworth Bleeding Risk Score og den lokale modellen kunne nokså presist forutsi hvilke pasienter som hadde lav blødningsrisiko, men prediksjonen var dårlig for de som opplevde stor blødning i timene etter operasjonen.

Les også: Oppdager blødninger med nye metoder

Leave a reply