Foreløpige resultater fra en verdensomspennende, bransjefinansiert registerstudie med norsk deltakelse er sendt ut i en pressemelding fra Boehringer Ingelheim Norge. Den tyder på at etterlevelsen av det nye blodfortynnende legemiddelet dabigatran (Pradaxa®) er god blant pasienter som nylig har fått diagnostisert atrieflimmer.

– Pasienter med atrieflimmer har fem ganger høyere risiko for hjerneslag, og målet for all antikoagulasjonsbehandling er å redusere denne risikoen. Det er svært viktig at disse pasientene forstår fordelene ved å stå på behandlingen som foreskrevet, og skjønner risikoen ved å slutte med medisinene uten samråd med lege, sier Christian Hall. Han er overlege på Ringerike Sykehus og koordinerer den norske delen av studien.

Hittil har nesten 200 norske og mer enn 34 000 pasienter fra 43 andre land blitt inkludert i GLORIA-AF-registerstudien. Fortsatt skal rundt 20 000 pasienter inkluderes. De foreløpige analysene av 2937 pasienter viser at 76,6 % av de som fikk foreskrevet Pradaxa® fortsatt stod på det ett år senere, mens 69,2 % fortsatt stod på medikamentet etter to år. Halvparten av de som sluttet innen to år hadde byttet til et annet blodfortynnende medikament.

– Generelt ser man at nesten halvparten av pasienter på blodfortynnende tabletter slutter med medisinen sin innen ett år, så det er oppmuntrende å se den høye etterlevelsen for behandlingsregimet for Pradaxa® i denne nye analysen, sier Hall.

Dabigatran var den første av de nye blodfortynnende medisinene (NOAK) som ble godkjent for bruk. Studier Hjertebloggen har omtalt tidligere viser blant annet at nye blodfortynnende både kan være mer effektive for å hindre hjerneslag og mer kostnadseffektive enn tradisjonelle warfarin (Marevan®) hos pasienter med atrieflimmer.

– Resultatene viser at de fleste pasientene som bruker Pradaxa® følger behandlingen som legen deres har foreskrevet. Gjennom den kunnskapen vi får i disse registerstudiene, kan vi forstå bedre hvorfor noen pasienter slutter på behandlingen, og kanskje gi bedre veiledning til både helsepersonell og pasienter slik at flest mulig får nytte av disse medisinene, sier Odd Erik Johansen, som er medisinsk direktør i Boehringer Ingelheim i Norge.

LES OGSÅ:

Nye blodfortynnere kan være mer kostnadseffektive ved atrieflimmer

Leave a reply