Reduserte reperfusjonsskade hos hjerteinfarktpasienter med immundempende legemiddel

Interleukin-6-blokade med tocilizumab senket både nivåene av betennelsesmarkøren hs-CRP og hjerteskademarkøren troponin T i blodet til pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI).